Blanketter för regionala utvecklingsmedel

Region Kronoberg förfogar över statliga medel och egna utvecklingsmedel för regional tillväxt och kultur. Region Kronoberg hanterar även vissa stöd till kommersiell service på landsbygden.

Senast uppdaterad: 25 november 2016