Bilden saknar en alternativtext.

Uppföljning och redovisning

Region Kronobergs budget och verksamhetsplaner följs upp i två delårsrapporter, en i mars och en i augusti, samt i årsredovisning. I delårsrapporterna redovisas nuläget i förhållande till mål och styrtal, och i årsredovisningen resultatet för året.

Region Kronobergs årsberättelse för 2017 är här

Årsberättelsen är en kortare variant av Region Kronobergs årsredovisning, som på ett tydligt, informativt och enkelt sätt presenterar ett urval av händelser, statistik och resultat från 2017.  

I år publiceras Region Kronobergs årsberättelse för första gången på en digital plattform. Syftet är att tillgängliggöra 2017 års resultat och händelser för invånare, medarbetare, förtroendevalda, samarbetspartners och andra intressenter, och att var och en i sin egen takt och ordning ska kunna klicka sig runt på webbplatsen och ta del av vad som hänt i Region Kronobergs breda verksamhet under 2017.

Region Kronobergs årsberättelse, öppnas i nytt fönster.

Relaterade länkar

Senast uppdaterad: 14 juni 2018