Bilden saknar en alternativtext.

Uppföljning och redovisning

Region Kronobergs budget och verksamhetsplaner följs upp i två delårsrapporter, en i mars och en i augusti, samt i årsredovisning. I delårsrapporterna redovisas nuläget i förhållande till mål och styrtal, och i årsredovisningen resultatet för året.

Nu finns en årsberättelse för Region Kronoberg 2016!

Den 26 april tog regionfullmäktige beslut om Region Kronobergs Årsredovisning 2016. Samtidigt släpps en årsberättelse – en kortare variant av årsredovisningen som på ett tydligt, informativt och enkelt sätt presenterar ett urval av händelser, statistik och resultat från 2016.  I årsberättelsen finns dessutom filmade inslag från året som gått och intervjuer med Region Kronobergs direktörer, som ger sin syn på 2016 och på 2017 års utmaningar.  

Årsberättelse 2016, pdf, öppnas i nytt fönster

Årsredovisning, 2016, pdf, öppnas i nytt fönster

Relaterade länkar

Senast uppdaterad: 8 juni 2017