Verksamhetsorganisation

Region Kronoberg är indelad i tre olika förvaltningar: hälso- och sjukvård, regional utveckling och trafik. Förvaltningarna ska ta fram underlag för politiska beslut och se till att de blir verklighet.

Region Kronoberg har ungefär 5 900 medarbetare. Regiondirektören leder arbetet tillsammans med direktörerna för hälso- och sjukvård, regional utveckling och trafik. Till sitt stöd har de regionstaben och regionservice.

Länstrafiken Kronoberg jobbar med kollektivtrafiken i länet, serviceresor och färdtjänst.

Regional utveckling jobbar med att utveckla områden som arbetsmarknad, infrastruktur och kultur i Kronobergs län. I regional utveckling ingår också Grimslövs folkhögskola som har en egen styrelse och ledning.

Den största förvaltningen är hälso- och sjukvården, som är indelad i sju olika centrum:

  • kirurgi-, kvinno- och barncentrum
  • medicin- och akutcentrum
  • medicinskt servicecentrum
  • primärvårds- och rehabcentrum
  • psykiatricentrum
  • tandvårdscentrum
  • rättspsykiatri

Inom hälso- och sjukvårdsorganisationen finns också en forsknings- och utvecklingsenhet och en hälso- och sjukvårdsavdelning.

 

Kontakt

Martin Myrskog

Regiondirektör

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 70 02, 0709-84 45 60

Senast uppdaterad: 26 mars 2018