Barn- och kvinnoverksamhet

Barn- och kvinnoverksamhetens uppdrag är att främja hälsa och motverka ohälsa hos barn, kvinnor och deras familjer. Vid ohälsa ska barn- och kvinnoverksamheterna erbjuda vård, behandling och habilitering, som ska bidra till ett gott liv trots sjukdom eller funktionsnedsättning.

Barn- och ungdomshabiliteringen arbetar för att stödja barn och ungdomar med varaktig funktionsnedsättning. Arbetet är oftast teambaserat och består av att göra bedömningar, ge råd, stöd, utbildning och behandling. Barn- och ungdomshabiliteringen består av:

 • Småbarnsteam
 • Barnteam Ljungby
 • Barnteam Växjö
 • Ungdomsteam

Kontakt

Åsa Boman Sjöstrand, verksamhetschef
Det här är en e-postadress
Telefon: 0470-588712

Barn- och ungdomskliniken bedriver specialistvård för barn och ungdomar 0-18 år. Kliniken består av:

 • Barn- och ungdomsmottagningen, Ljungby
 • Barn- och ungdomsmottagningen Växjö
 • Barn- och ungdomsavdelning 11, Centrallasarettet Växjö
 • Barnakuten, Centrallasarettet Växjö
 • Barndagvården
 • Barnhälsovård
 • Barn- och ungdomshälsan 6-18 år
 • Barnlogopeder
 • Lekterapin
 • Mödra- och barnhälsovårdspsykolog
 • Neonatalavdelning 10
 • Sjukhusskola

Kontakt

Anna Bärtås, verksamhetschef
Det här är en e-postadress
Telefon: 0470-588404

Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken bedriver länsövergripande psykiatrisk vård för barn och ungdomar under 18 år. Arbetet är oftast teambaserat bestående av olika yrkeskompetenser. Kliniken består av fyra allmänpsykiatriska mottagningar, en ätmottagning, en småbarnsmottagning och en mottagning i Ljungby.

Du som är intresserad av att jobba hos oss på barn- och ungdomspsykiatrin är välkommen att höra av dig till vår verksamhetschef. Vi har behov av specialistläkare, ST-läkare, psykiatrisjuksköterska, leg psykolog och medicinsk sekreterare.

Kontakt

Susann Winst, verksamhetschef
Det här är en e-postadress
Telefon: 0470-58 80 00

Kvinnokliniken möter kvinnor i alla åldrar: allt från den unga kvinnan som står inför att välja preventivmedel till kvinnan i och efter klimakteriet. Kliniken består av:

 • Barnmorskemottagningar i hela länet
 • Central smittspårningsenhet
 • Gynekologiska mottagningen
 • Förlossning och BB avdelning 8, Centrallasarettet Växjö
 • Gynekologiska enheten avdelning 8, Centrallasarettet Växjö
 • Ultraljudsmottagningar
 • Ungdomsmottagningar
 • SESAM mottagning
 • Gynekologisk cellprovsmottagning
 • Familjecentraler
 • FamiljeBB/Återbesöksenhet
 • Auroramottagning för förlossningsrädda
 • Amningsmottagning

Kontakt

Maria Lundgren, verksamhetschef Det här är en e-postadress

Telefon: 0470-588377

Maria Wiltz

Sjukhuschef Centrallasarettet Växjö och Ljungby Lasarett

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 81 04, 0709-84 47 67

Senast uppdaterad: 2 januari 2019