FoU Kronoberg

FoU Kronoberg är en del i regionens verksamhet för kontinuerlig kunskapsutveckling. FoU Kronoberg kan bistå med råd och stöd i forsknings- och utvecklingsarbete inom hälso- och sjukvårdsområdet i regionen.

Medarbetarna på FoU Kronoberg är forskningsmeriterade och bedriver även egen forskning.

Region Kronoberg har tillsammans med Linnéuniversitetet en samarbetsöverenskommelse (utvidgning av samarbetsavtal) med syfte att stärka parternas intressen för kunskapsutveckling inom hälsa och vård.

Mer om samarbetsöverenskommelsen och pågående aktiviteter finns på lnu.se, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad: 5 maj 2017