Medicin

Medicinverksamhetens uppdrag är att bedriva öppen och sluten specialiserad vård inom infektionssjukvård, internmedicin, onkologi och ögonsjukvård i Kronoberg.

Medicincentrum består av följande verksamheter:

Infektionskliniken bedömer och behandlar infektionssjukdomar och bedriver specialiserad resemedicinsk verksamhet i Kronoberg. Kliniken utför även konsultverksamhet på lasaretten i Växjö och Ljungby. Infektionskliniken har cirka 60 medarbetare och består av:

 • Infektionsmottagningen
 • Infektionsavdelning 17
 • Resemedicinska mottagningen
 • Tuberkulosmottagningen

Kontakt

Christian Granberg, verksamhetschef
Det här är en e-postadress

Medicinkliniken Ljungby bedriver invärtesmedicinsk bassjukvård och akutsjukvård, i första hand för medborgare i västra delen av länet. Klinikens bentäthetsmottagning är länsövergripande och erbjuder service till hela Kronoberg. Medicinkliniken har cirka 150 medarbetare. Bland annat finns läkare med specialistkompetens inom samtliga invärtesmedicinska specialiteter och specialistsjuksköterskor med egen mottagning för bland annat patienter med diabetes och allergi. Medicinkliniken i Ljungby bedriver även kliniska studier och består av:

Kontakt

Carina Nilsson, verksamhetschef 

Det här är en e-postadress

Medicinkliniken Växjö bedriver öppen och sluten specialiserad vård inom internmedicin. Upptagningsområdet är främst länets östra del, men kliniken fungerar även som en övergripande internmedicinsk länsresurs. Medicinkliniken Växjö är Region Kronobergs största klinik med ungefär 400 medarbetare och följande utbud:

 • Medicinmottagning, AK-mottagning, allergimottagning, arytmimottagning, diabetesmottagning, dialysenheten, endokrinmottagning, hematologmottagning, hjärtmottagning, hjärtrehabilitering, hjärtsviktsmottagning, lungmottagning, mag-tarmmottagning, neurologmottagning, njurmottagning, pacemakermottagning, reumatologmottagning och sömnapnémottagning (CPAP)
 • Medicinska dagsjukvården
 • Vårdavdelning 1 - hjärtintensiven (HIA)
 • Vårdavdelning 3 - diabetes-, endokrin- och njurmedicinavdelning
 • Vårdavdelning 4 - neurologi- och strokeavdelning
 • Vårdavdelning 5 - lungmedicin-, mage- och tarmavdelning
 • Vårdavdelning 40 - hematologi- och onkologiavdelning

Medicinkliniken Växjös vision: Den bästa medicinkliniken

Medicinkliniken Växjös mål: Robust, säker och stolt

Folder om medicinklinikens vision, pdf, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Thomas Aronsson, verksamhetschef Det här är en e-postadress

Onkologkliniken bedriver radiologisk och medicinsk onkologisk behandling och omvårdnad samt konsultation och rådgivning. Inom kliniken finns bland annat ett palliativt rådgivningsteam som stöttar hemsjukvården och fungerar som en länk i vårdkedjan för svårt sjuka patienter som väljer att vårdas i hemmet. Kliniken bedriver även kliniska studier för att kvalitetssäkra och förbättra läkemedel och behandlingsmetoder. Onkologkliniken består av:

Kontakt

Katarina Planhammar Hörberg, verksamhetschef Det här är en e-postadress

Ögonkliniken bedriver länsövergripande specialiserad ögonsjukvård och dagkirurgi, vilket innebär både planerade besök och akut sjukdomsfall. Kliniken erbjuder även konsultation till sjukhusens mottagningar och avdelningar. Ögonkliniken består av:

 • Ögonmottagningen Ljungby
 • Ögonmottagningen Växjö

Kontakt

Karin Wallentén, verksamhetschef Det här är en e-postadress

Vårdadministrationen medicincentrum består av cirka 70 medicinska sekreterare som ingår i teamet i den patientnära vården.

De medicinska sekreterarna servar centrumets kliniker och ansvarar för den praktiska administrationen kring den vård och behandling som patienten får. Det innebär bland annat journalskrivning, remisshantering, tidbokning, schemaläggning, statistik, bemanning reception, fakturering och attestering.

Kontakt

Mirsada Rizvanovic, verksamhetschef Det här är en e-postadress

Kontakt medicincentrum

Maria Wiltz

Centrumchef för akut- och medicincentrum

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 81 04, 0709-84 47 67

Senast uppdaterad: 31 augusti 2017