Medicin

Medicinverksamhetens uppdrag är att bedriva öppen och sluten specialiserad vård inom infektionssjukvård, internmedicin, onkologi och ögonsjukvård i Kronoberg.

Infektionskliniken bedömer och behandlar infektionssjukdomar och bedriver specialiserad resemedicinsk verksamhet i Kronoberg. Kliniken utför även konsultverksamhet på lasaretten i Växjö och Ljungby. Infektionskliniken har cirka 60 medarbetare och består av:

 • Infektionsmottagningen
 • Infektionsavdelning 17
 • Resemedicinska mottagningen
 • Tuberkulosmottagningen

Kontakt

Christian Granberg, verksamhetschef
Det här är en e-postadress

Medicinkliniken Ljungby bedriver invärtesmedicinsk bassjukvård och akutsjukvård, i första hand för medborgare i västra delen av länet. Klinikens bentäthetsmottagning är länsövergripande och erbjuder service till hela Kronoberg. Medicinkliniken har cirka 150 medarbetare. Bland annat finns läkare med specialistkompetens inom samtliga invärtesmedicinska specialiteter och specialistsjuksköterskor med egen mottagning för bland annat patienter med diabetes och allergi. Medicinkliniken i Ljungby bedriver även kliniska studier och består av:

Kontakt

Carina Nilsson, verksamhetschef 

Det här är en e-postadress

Medicinkliniken Växjö bedriver öppen och sluten specialiserad vård inom internmedicin. Upptagningsområdet är främst länets östra del, men kliniken fungerar även som en övergripande internmedicinsk länsresurs. Medicinkliniken Växjö är Region Kronobergs största klinik med ungefär 400 medarbetare och följande utbud:

 • Medicinmottagning, AK-mottagning, allergimottagning, arytmimottagning, diabetesmottagning, dialysenheten, endokrinmottagning, hematologmottagning, hjärtmottagning, hjärtrehabilitering, hjärtsviktsmottagning, lungmottagning, mag-tarmmottagning, neurologmottagning, njurmottagning, pacemakermottagning, reumatologmottagning och sömnapnémottagning (CPAP)
 • Medicinska dagsjukvården
 • Vårdavdelning 1 - hjärtintensiven (HIA)
 • Vårdavdelning 3 - diabetes-, endokrin- och njurmedicinavdelning
 • Vårdavdelning 4 - neurologi- och strokeavdelning
 • Vårdavdelning 5 - lungmedicin-, mage- och tarmavdelning
 • Vårdavdelning 40 - hematologi- och onkologiavdelning

Medicinkliniken Växjös vision: Den bästa medicinkliniken

Medicinkliniken Växjös mål: Robust, säker och stolt

Folder om medicinklinikens vision, pdf, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Thomas Aronsson, verksamhetschef Det här är en e-postadress

Onkologkliniken bedriver radiologisk och medicinsk onkologisk behandling och omvårdnad samt konsultation och rådgivning. Inom kliniken finns bland annat ett palliativt rådgivningsteam som stöttar hemsjukvården och fungerar som en länk i vårdkedjan för svårt sjuka patienter som väljer att vårdas i hemmet. Kliniken bedriver även kliniska studier för att kvalitetssäkra och förbättra läkemedel och behandlingsmetoder. 

Kontakt

Katarina Planhammar Hörberg, verksamhetschef Det här är en e-postadress

Onkologkliniken består av:

Vårdavdelningen har 17 vårdplatser. Här vårdas cancerpatienter och patienter med blodsjukdomar (hematologi).

Det ges kurativ (botande) och palliativ (lindrande) behandling och vård. Allt fler avancerade medicinska behandlingar kräver att patienten är inlagd under behandlingen.

Läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och sekreterare jobbar i team med patienten och dennes anhöriga.

Patienten träffar också sjukgymnast, arbetsterapeut, dietist och kurator när behov finns.

Snittblommor får gärna medtagas, men inte krukväxter med jord på grund av risk för bakterier.

Klinisk prövning är en undersökning på friska eller sjuka människor för att studera effekten av ett läkemedel eller behandlingsmetod.

Syftet med verksamheten är att kvalitetssäkra, förbättra, möjliggöra och genomföra klinisk prövning vid vård och behandling av patienter med tumörsjukdom.

Dessa prövningar är också en förutsättning för att myndigheterna ska kunna godkänna ett nytt läkemedel eller en ny medicinteknisk produkt, men även för att läkarna ska kunna ordinera nya behandlingsmetoder.

Vilka är vi?

Alla kliniska prövningar leds av en ansvarig prövare, som ingår i ett team av läkare med onkologisk kompetens. Den ansvarige prövaren är en legitimerad läkare med specialistkompetens inom onkologi. Utöver sitt sjukvårdsansvar är han/hon också skyldig att se till att prövningen genomförs korrekt.

På vår enhet arbetar även tre forskningssjuksköterskor med att planera och genomföra olika studier. Forskningssjuksköterskan är patientens kontaktperson under studiens genomförande och fungerar som en samordnare.

Här hittar du pågående cancerstudier i Sverige: www.cancercentrum.se, öppnas i nytt fönster

Palliativa teamet består av 8 sjuksköterskor, 6 läkare och 1 kurator. Vi arbetar över hela Kronobergs län och utgår från både Växjö och Ljungby. Vår uppgift är att fungera som stöd till hemsjukvården.

När svårt sjuka patienter väljer att vårdas i hemmet under kortare eller längre tid, krävs god kommunikation mellan vårdgivarna. Rådgivningsteamet arbetar för att stärka samarbetet mellan öppen- och slutenvård. Vi fungerar som en länk, som knyter samman vårdkedjan.

Vi erbjuder

 • Hembesök tillsammans med kommunens distriktssköterskor.
 • Hjälp till kontakter mellan olika vårdgivare.
 • Handledning och information enskilt eller i grupp, kring omvårdnadssituationer som kan uppstå i hemmet.
 • Teknisk support
 • Telefonrådgivning
 • Utbildning

Verksamheten är lokaliserad på plan 2 tillsammans med onkologmottagningen.

Patienterna sitter i bekväma fåtöljer under behandlingen. Till de som behöver erbjuds även möjlighet att ligga i säng.

Det finns plats för 16 patienter som kan vara igång med behandling samtidigt.

Onkologens dagsjukvårdsverksamhet expanderar med fler och mer komplexa behandlingregimer. Vi räknar med 2000 behandlingar per år.

Vi har ett nära samarbete med apoteket som bereder all cytostatika i lokaler i nära anslutning till enheten och avdelning 40.

Här jobbar idag fyra sjuksköterskor samt läkare.

Mottagningen finns belägen på plan 2 tillsammans med onkologens dagsjukvård.

Här jobbar läkare, sjuksköterska och sekreterare.

Läkare:

 • Remissbesök (första besöket)
 • Uppföljningsbesök

Sjuksköterska:

 • Injektioner, vissa omläggningar
 • Samtal

Ljus miljö för personal och patienter

Vi har avancerad teknisk utrustning. I dagsläget har vi två linjäracceleratorer. Planering för utbyggnad enligt cancerplanen med en tredje linjäraccelerator pågår. Vi har kompetent, välutbildad och engagerad personal

Vi gör allt vi kan för att få en trygg och välinformerad patient.

Patientunderlag: I Blekinge och Kronoberg bor cirka 337 000 invånare. 

En tredjedel av alla cancerpatienter får någon gång strålbehandling.

Hur planeras strålbehandlingen?

Det görs en individuell planering beroende på vilkens sorts cancer som ska behandlas och hur djupt in i kroppen strålningen behöver nå. Patienten kommer för daglig behandling. Strålbehandlingen är smärtfri och strålbehandlingen ges under 1-2 minuter. Hela det dagliga behandlingstillfället med inställningar tar 10-20 minuter.

Planen för patienten är:

 • Läkarebesök på strålbehandlingen.
 • En datortomografiundersökning görs.
 • Patient går hem.
 • Läkare och dosplaneringspersonal gör en dosplan för patienten.
 • Patient kommer för strålbehandling. Första dagen får patienten först prata med sin omvårdnadsansvariga sjuksköterska. Första behandlingen tar mellan 20-50 minuter p g a dosplanen för patienten följs upp med röntgenbilder.
 • Patienten kommer för daglig behandling. Tar mellan 10-30 minuter.
 • Läkarebesök i slutet av behandlingen.

Ögonkliniken bedriver länsövergripande specialiserad ögonsjukvård och dagkirurgi, vilket innebär både planerade besök och akut sjukdomsfall. Kliniken erbjuder även konsultation till sjukhusens mottagningar och avdelningar. Ögonkliniken består av:

 • Ögonmottagningen Ljungby
 • Ögonmottagningen Växjö

Kontakt

Karin Wallentén, verksamhetschef Det här är en e-postadress

Vårdadministrationen medicincentrum består av cirka 70 medicinska sekreterare som ingår i teamet i den patientnära vården.

De medicinska sekreterarna servar centrumets kliniker och ansvarar för den praktiska administrationen kring den vård och behandling som patienten får. Det innebär bland annat journalskrivning, remisshantering, tidbokning, schemaläggning, statistik, bemanning reception, fakturering och attestering.

Kontakt

Mirsada Rizvanovic, verksamhetschef Det här är en e-postadress

Maria Wiltz

Sjukhuschef Centrallasarettet Växjö och Ljungby Lasarett

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 81 04, 0709-84 47 67

Senast uppdaterad: 2 januari 2019