Primärvårds- och rehabcentrum

Primärvårds- och rehabcentrums uppdrag är att erbjuda alla invånare i Kronobergs län primärvård och rehabilitering. Vården ska bedrivas i samverkan med andra aktörer inom och utanför Region Kronoberg, med en sammanhållen vårdkedja och patientens delaktighet i fokus. Inom centrumet arbetar ungefär 900 personer.

Primärvårds- och rehabcentrum består av följande verksamheter:

Lasarettsrehab

Lasarettsrehab arbetar med patienter som är inneliggande på lasaretten i Ljungby och Växjö, och de patienter som har sin läkarkontakt på lasarettens specialistmottagningar.

Våra insatser är en del i den totala behandlingen, och görs i nära samarbete med övriga yrkesgrupper i vården för att optimera och komplettera den medicinska vården och omvårdnaden. Ungefär 110 personer arbetar hos oss.

Lasarettsrehab består av:

 • Arbetsterapi
 • Dietistmottagning lasaretten
 • Dietistmottagning primärvården
 • Kuratorsmottagning
 • Psykolog
 • Logopedmottagning
 • Personalsjukgymnaster
 • Fysioterapi/sjukgymnastik

Kontakt

Ingrid Karlsson, verksamhetschef
Det här är en e-postadress
Telefon: 0470-58 75 29

Primärvårdsrehab

Primärvårdsrehab servar vårdcentralerna i Kronobergs län med rehabiliteringsinsatser som arbetsterapi, fysioterapi/sjukgymnastik, fysisk aktivitet på recept (FaR), medicinsk fotvård, samtalsbehandling och anpassad träning i bassäng. Ungefär 110 personer arbetar inom primärvårdsrehab.

Vår verksamhet är indelad i fyra geografiska områden:

 • Primärvårdsrehab nordost (arbetar för vårdcentralerna Centrum, Strandbjörket, Lammhult)
 • Primärvårdsrehab nordväst (arbetar för vårdcentralerna Alvesta, Braås/Rottne, Dalbo, Moheda och Lenhovda/Åseda)
 • Primärvårdsrehab väst (arbetar för vårdcentralerna Kungshögen, Lagan, Markaryd, Sländan och Strömsnäsbruk)
 • Primärvårdsrehab syd (arbetar för vårdcentralerna Birka, Ingelstad, Teleborg, Ryd/Tingsryd och Lessebo)

Kontakt

Catrin Mård, verksamhetschef
Det här är en e-postadress
Telefon: 0470-58 65 88

Rehabiliteringskliniken

Rehabiliteringskliniken tar emot patienter för specialiserad somatisk rehabilitering inom både öppen och sluten vård. Patienterna är i åldrarna 18 år och uppåt och kommer från hela Kronobergs län. Vi har också olika skolor och gruppaktiviteter, samt livslång uppföljning av ryggmärgsskadade, postpoliobedömning och spasticitetsmottagning.

Rehabiliteringskliniken är indelad i tre diagnosprocesser:

 • Hjärnskaderehab (inklusive stroke)
 • Neurorehab (inklusive benamputationer)
 • Smärtrehab

Kontakt

Gunilla Lindstedt, verksamhetschef
Det här är en e-postadress
Telefon: 0470-59 22 26

Habiliteringen

Habiliteringen är en länsövergripande verksamhet som vänder sig till personer med varaktiga funktionsnedsättningar, till exempel synnedsättning, hörselnedsättning och neuropsykiatriska funktionshinder. Insatserna handlar om att främja människors starka sidor och understödja strategier för att överbrygga funktionshinder.

Habiliteringen består av:

 • Hörsel- och dövenheten
 • Medicinska habiliteringsenheten
 • Neuropsykiatriska utredningsenheten för vuxna
 • Syncentralen
 • Tolkcentralen (tolktjänst till gravt hörselskadade, döva och dövblinda)
 • Trafikmedicinska enheten (körkortsmedicinska utredningar)
 • Vuxenhabiliteringen (för personer med funktionsnedsättningar sedan barndomen med utvecklingsstörning, autismspektrumtillstånd, rörelsenedsättning och/eller andra kognitiva nedsättningar)

Kontakt

Lena Boberg, verksamhetschef
Det här är en e-postadress
Telefon: 0470-58 88 07

Hjälpmedelscentralen

Hjälpmedelscentralen tillhandahåller hjälpmedel för att underlätta det dagliga livet vid olika typer av funktionsnedsättningar. Vi ansvarar för alla individuella hjälpmedel för barn och ungdomar upp till 18 år. För vuxna erbjuder vi bland annat elektriska rullstolar, behandlings- och träningshjälpmedel, kommunikations- och kognitionshjälpmedel samt avancerade sittanpassningar. (Övriga hjälpmedel för vuxna ansvarar kommunerna för.)

Kontakt

Mathias Hedvall Johansson, verksamhetschef
Det här är en e-postadress
Telefon: 0470-58 86 63

Navet (drogprevention)

Navet är en specialiserad verksamhet i alkohol- och narkotikafrågor, för personer med risk- och missbruk från 13 år och uppåt. Vi erbjuder professionella råd- och stödsamtal, men också drogtester, öronakupunktur (för att minska oro och sug efter droger), stöd till anhöriga och utbildningar/föreläsningar.

Kontakt

Catrin Mård, verksamhetschef
Det här är en e-postadress
Telefon: 0470-58 65 88

Vårdcentraler

I Region Kronoberg finns 31 vårdcentraler, varav 10 är privata. Vårdcentralerna erbjuder primärvård, det vill säga sjukvård som inte kräver ett sjukhus resurser och utrustning. Här finns distriktsläkarmottagning (specialister i allmänmedicin), telefonrådgivning, distriktssköterskemottagning, mottagningar för astma/kol, diabetes, inkontinens och BVC, livsstilsmottagningar samt primärvårdsrehab.

Inom Region Kronoberg finns följande vårdcentraler:

 • I Växjö: Birka, Centrum, Dalbo, Strandbjörket, Teleborg
 • I Ljungby: Sländan (med filial i Lidhult), Kungshögen
 • Övriga: Alvesta, Braås, Ingelstad, Lagan, Lammhult, Lenhovda, Lessebo, Markaryd, Moheda, Rottne, Ryd, Strömsnäsbruk, Tingsryd, Åseda
 • Privata: Falken i Alstermo, Gränsbygdskliniken i Markaryd, Hälsoringen i Älmhult, Hovshaga i Växjö (Capio), Läkarhuset i Ljungby, Smålandshälsan i Ljungby, Sensia Specialistläkargruppen i Växjö, Vislanda (Achima Care), Växjöhälsan, Älmhult (Achima Care)

Jourläkarcentraler

Jourläkarcentralerna erbjuder akut primärvård när ordinarie vårdcentraler är stängda, på kvällar och helger.

I Kronoberg finns två jourläkarcentraler:

 • Jourläkarcentralen Växjö (vårdcentralen Strandbjörket)
 • Jourläkarcentralen Ljungby (Ljungby lasarett)

1177 sjukvårdsrådgivningen

1177 sjukvårdsrådgivningen svarar när någon ringer 1177 Vårdguiden. Vi är en del av vården i Region Kronoberg, men är också sammankopplad med den nationella organisationen 1177 Vårdguidens telefonrådgivning. Sjuksköterskor ger råd om vård dygnet runt.

Kontakt

Lisbeth Karlsson, verksamhetschef
Det här är en e-postadress
Telefon: 0470-58 85 28

Kontakt primärvårds- och rehabcentrums

Lena Andersson Nazzal

Centrumchef för primärvårds- och rehabcentrum

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 80 00

Senast uppdaterad: 3 december 2015