Psykiatri

Inom psykiatrin bedrivs psykiatrisk specialistvård och högspecialiserad rättspsykiatrisk vård.

Psykiatrin består av följande verksamheter:

Vuxenpsykiatrin är en länsövergripande klinik som bedriver psykiatrisk specialistvård för personer som är över 18 år. öppenvård och mottagningsverksamhet finns både i Ljungby och Växjö. Den slutna psykiatriska specialistvården finns på Sigfridsområdet i Växjö, där finns även en psykiatrisk akutmottagning. Vuxenpsykiatrin består av:

 • Akutpsykiatriska enheten
 • Allmänpsykiatrin
 • Beroendemottagningen
 • Dokumentationsenheten
 • Läkarenheten
 • Psykosenheten
 • Vård- och behandlingshemmet Ekeliden
 • Äldrepsykiatriska enheten

Kontakt

Magnus Frithiof, centrumchef för vuxenpsykiatrin

Det här är en e-postadress

Tel: 0470-58 61 88

Rättspsykiatriska regionkliniken bedriver högspecialiserad psykiatrisk vård för särskilt vårdkrävande och frihetsberövade patienter. Kliniken är en av landets största och är Sveriges enda högsäkerhetsklinik. Främst erbjuds slutenvårdsplatser, men Ekudden, Äppelbacken och Kastanjebacken är exempel på mer öppna vårdmiljöer där patienter förbereds för ett liv ute i samhället.

Rättspsykiatriska regionkliniken erbjuder cirka 120 vårdplatser och har drygt 400 medarbetare. Behandlingspedagoger, sjuksköterskor och psykologer är exempel på några av de kompetenser som finns och kliniken består av:

 • 11 vårdavdelningar med olika inriktning
 • Forskningsenheten
 • Säkerhetsreceptionen
 • Öppenvårdsenheten

Här kan du göra en förfrågan om vårdplats och få veta mer om att arbeta och praktisera på kliniken

Kontakt

Tina Fogelklou, verksamhetschef rättspsykiatriska regionkliniken Det här är en e-postadress

Tel: 0470-58 63 44

Senast uppdaterad: 31 augusti 2017