Regional utveckling

Utgångspunkten för arbetet inom avdelningen är Region Kronobergs regionala utvecklingsstrategi, Gröna Kronoberg 2025. Eftersom Region Kronoberg har det regionala utvecklingsansvaret i länet styr även det inriktningen på avdelningens arbete.

Regionalt utvecklingsansvar innebär att:

  • att arbeta fram, fastställa och genomföra insatser i linje med regionens utvecklingsstrategi
  • att besluta om hur medel för regionalt tillväxtarbete ska användas
  • att följa upp, utvärdera och redovisa resultaten av tillväxtarbetet till regeringen
  • att utföra uppgifter inom ramen för EU:s strukturfondsprogram
  • att upprätta och fastställa länsplaner för transportinfrastruktur
  • att utarbeta kompetensplattformar

Arbetet sker i stor utsträckning i samverkan med andra myndigheter, organisationer och näringslivet. En avgörande del av uppdragen bedrivs genom andra organisationer där Region Kronoberg är hel- eller delägare, till exempel AB Destination Småland, ALMI, Inkubatorn AB, Öresundståg. Uppdragen genomförs också av externa aktörer genom statliga utvecklingsmedel som fördelas av regionen.

Avdelningen för regional utveckling har cirka 70 anställda och är indelad i fyra verksamheter:

Hållbar tillväxt

Kunskap och lärande

Folkhälsa och social utveckling

Verksamhetsstöd

Christel Gustafsson

Regional utvecklingsdirektör

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 30 27, 0767-20 78 48

Senast uppdaterad: 12 augusti 2016