Folkhälsa och social utveckling

Region Kronoberg arbetar hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande för att uppnå en god och jämlik hälsa för kronobergarna. Arbetet utgår ifrån den regionala utvecklingsstrategin, Gröna Kronoberg 2025 som anger inriktning och prioriteringar för regionens utveckling.

Den länsgemensamma folkhälsopolicyn är en understrategi till Gröna Kronoberg 2025. Folkhälsopolicyn prioriterar de nationella målområdena barn och ungas uppväxtvillkor och tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel.

I det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande uppdraget ingår nationella och regionala utvecklingssatsningar till exempel Bättre liv för sjuka äldre, stöd till personer med funktionsnedsättning, social barn- och ungdomsvård samt utredningsarbeten till exempel Barnahus och Bästa möjliga missbruks- och beroendevård.

Folkhälsa och social utveckling arbetar på olika sätt, till exempel genom att följa hälsoläget hos invånarna, driva utvecklingsarbeten, utgöra processtöd, formulera strategier och handlingsplaner samt förmedla kunskap direkt eller indirekt till befolkningen.

Arbetet sker i samverkan med interna och externa aktörer; myndigheter, kommuner, organisationer och ideella sektorn.

Folkhälsa och social utveckling består av 11 medarbetare. Avdelningen tillhör Regional utveckling och är placerad i centrala Växjö.

Kontakt

Annika Magnerot

Verksamhetschef för folkhälsa och social utveckling

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 30 05

Anders Fransson

Utvecklingsledare

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0728-88 17 32
Emma Johansson

Emma Johansson

Folkhälsoutvecklare

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 85 41

Ingrid Edvardsson Aurin

Folkhälsoutvecklare

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0709-84 45 88

Jenny Folkesson

Folkhälsoutvecklare

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 63 91, 0709-67 32 54

Lars Uddbäck

Utvecklingsledare, folkhälsa och social utveckling

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 30 08, 0708-74 08 97

Sofia Ekström

Projektledare

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 30 82, 0720-83 18 61

Jonas Ericsson

Regional utvecklingsledare psykisk hälsa

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 79 72, 0709-84 44 08

Linda Hiltunen

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 65 89, 0767-20 77 04

Angelica Arvidsson

Utvecklingsledare

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 63 93, 0709-67 32 52

Charlotte Post Sennehed

Utvecklingsledare

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470586500|0470592287, 0720-83 12 97

Gunnel Gustafsson

Processledare Barnens bästa gäller! - i Kronoberg

 • E-post: Det här är en e-postadress

Erika Lagergren

Processledare Barnens bästa gäller! - i Kronoberg / Regional utvecklingsledare Psykisk hälsa

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0767-20 77 53

Pia Andersen

Folkhälsostrateg

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 86 01, 0709-67 30 53

Lone Larsen

Utvecklingsledare

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 30 06

Rebecka Moding

Regional utvecklingsledare psykisk hälsa

Tjänstledig

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 86 54, 0709-84 46 21

Therese Råberg

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 32 07, 0767-20 79 84

Senast uppdaterad: 1 februari 2019