Hållbar tillväxt

Verksamhetens arbete stödjer den regionala utvecklingsstrategin med processer och projekt kring samhällsplanering, miljö, näringsliv, kompetensförsörjning och kultur. Syftet är hållbar regional utveckling och arbetet är utmaningsdrivet, sektorsövergripande och bygger på samhandling med många olika aktörer.

Sunny Sandström

Verksamhetschef, hållbar tillväxt

 • E-post: Det här är en e-postadress

Heidi Samuelsson

Biträdande chef, hållbar tillväxt

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 30 81

Anders Unger

Samordnare för innovations- och näringslivsfrågor

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 30 73

Agneta Klingenvik

Projektledare Kompetens i Kronoberg

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 30 54

Aline Kärrbäck

Samordnare serviceutveckling

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0709-84 47 50

Camilla Ottosson

Samhällsplanerare

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0767-20 78 13

Carl Rungegård

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 31 61, 0767-20 74 53

Daniel Malmqvist

Samhällsplanerare

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0709-84 45 70

Daniel Westergren

Projektledare ASF i Kronoberg

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 30 68

Emelie Johansson

Regional utvecklingssamordnare kultur

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 30 58

Helene Wieslander

Regional utvecklingssamordnare

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 30 64

Helen Hägglund

Regional utvecklingssamordnare bild och form (tjänstledig)

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 31 09

Jenny Fröberg

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 30 74, 0732-09 60 55

Jessica Linde

Regional utvecklingssamordnare kultur

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 30 56

Karin Palmér

Samordnare näringslivsfrågor

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0709-64 57 73
Lotta Nydahl Frånberg

Lotta Nydahl Frånberg

Regional utvecklingssamordnare kultur

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 30 02

Maria Persdotter Isaksson

Huvudprojektledare Hållbar Mobilitet

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 30 59

Natalie Hafdelin

Projektledare Cirkulär ekonomi i Kronoberg och Kalmar län

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 33 06, 0720-83 18 88

Per Hansson

Kollektivtrafikmyndigheten

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 30 66

Peter Kirsten

Bredbandskoordinator

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 30 98, 0709-84 49 65

Sara Nodmar

Samordnare Miljö- och byggsamverkan

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 30 65

Signe Bachman

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 32 23, 0720-83 18 16

Sofia Ekström

Projektledare för modellen Fimpar du, fimpar jag Region Kronoberg

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 30 82, 0720-83 18 61

Sofie Karp

Konsthandläggare (tjänstledig)

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 32 34

Yanni Shizhou

Projektledare Kinasamarbete

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 30 61

Senast uppdaterad: 31 augusti 2018