Regionstab

Regionstaben består av flera avdelningar som driver, utvecklar och stödjer arbetet med verksamhetsstyrning inom Region Kronoberg. Regionstaben utgör även ett stöd till Region Kronobergs förtroendemannaorganisation.

Regionstabens avdelningar omfattar cirka 120 medarbetare med ett femtiotal olika titlar.

Avdelningarna inom regionstaben är:

  • Kansliavdelningen
  • Ekonomiavdelningen
  • HR-avdelningen
  • Kommunikationsavdelningen
  • Planeringsavdelningen

Senast uppdaterad: 18 juni 2018