Ekonomiavdelningen

Ekonomiavdelningen har det övergripande ansvaret för att driva och utveckla arbetet med verksamhetsstyrning genom budget och verksamhetsplan, finansiering, ersättningsmodeller, redovisning, uppföljning och analys.

Avdelningen har ett övergripande samordningsansvar för hela organisationens ekonomifunktion och ansvarar för:

 • att det finns uppdaterade principer för ekonomistyrning
 • att gällande lagstiftning följs och via direktiv, anvisningar eller riktlinjer ansvarar för att arbetet inom de olika områdena genomförs på ett professionellt och ändamålsenligt sätt
 • den övergripande budgetprocessen
 • redovisning, bokslut och internkontroll av ekonomiska transaktioner
 • ekonomisk uppföljning, analys och rapportering på regionnivå
 • finansiell planering och förvaltning
 • systemförvaltning och utveckling av ekonomisystem.

Avdelningen är uppdelad i två enheter; ekonomistab bestående av ekonomichef, redovisningschef, finanschef, finanscontroller, controller Budget och uppföljning, förvaltningsledare och administrativ assistent samt enheten för redovisningsstöd som hanterar löpande redovisningsfrågor och bokslut i form av ett Shared Service Center.

Kontakt

Jens Karlsson

Ekonomidirektör

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 84 56, 0709-84 44 39

Jonas Karlström

Ekonomichef

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 85 39

Kontaktpersoner i verksamheten

Lena Eriksson

Ekonomichef för regional utveckling

tf. chef för verksamhetsstöd

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 30 53, 0767-20 77 26

Dan Petersson

Ekonomichef för hälso- och sjukvården

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 85 54

Ulf Petersson

Ekonomichef Länstrafiken

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 30 51

Senast uppdaterad: 11 mars 2019