Forskning, Utveckling och Utbildning FoUU

Region Kronoberg är och vill vara en aktiv och attraktiv samhällsaktör och arbetsgivare. Ett led i detta är att vidareutveckla sig som en hållbar kunskapsorganisation som kan möta utmaningar gällande en snabbt framflyttande kunskapsfront, hög förändringstakt och ökade krav på kvalitet. För att stödja denna vidareutveckling har FoUU tillskapats.

Uppdraget innebär att:
 • stödja och samordna ett långsiktigt, systematiskt och hållbart kunskapsarbete med kvalitetsförbättringar och förnyelse
 • säkerställa beslutade långsiktigt, strategiska prioriteringar inom forskning, utveckling och innovation samt utbildning och lärande
 • skapa arenor för lärande

Kontakt

Ingeborg Franzén

Utvecklingsdirektör

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 87 29, 0767-20 77 98

Birgitta Grahn

Forskningschef FoU Kronoberg

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-59 22 81, 0709-84 49 72

Solvig Svensson

Verksamhetschef

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 64 41, 0709-67 30 85

Roland Olofsson-Dolk

Verksamhetschef och Medicinsk rådgivare

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 80 00, 0767-25 96 25

Linda Vingren

Verksamhetschef

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 30 71, 0738-66 46 19

Magnus Ekstedt

Enhetschef Kliniskt Träningscentrum

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 26 30, 0767-25 97 58

Senast uppdaterad: 19 juli 2019