Kommunikationsavdelningen

Kommunikationsavdelningens uppdrag är att vara ett kommunikationsstöd till hela organisationen. Avdelningen jobbar för att utveckla chefens och medarbetarnas kommunikativa förmågor - att vara tydlig, lyhörd, ge återkoppling samt att skapa engagemang.

Avdelningen arbetar och stöttar såväl med strategiska som operativa kommunikationsuppdrag:

 • Kommunikationsplanering – planering för effektiva och professionella kommunikationsinsatser
 • Chefens kommunikationssystem – skapa ett genomtänkt kommunikationssystem som fungerar effektivt och ger stöd i det dagliga arbetet
 • Kontakt med media
 • Kommunikation i förändringsarbete
 • Att formulera och nå fram med sitt budskap
 • Presentationsteknik
 • Skapa dialog, delaktighet och effektiva möten
 • Språkvård – skriv så att alla förstår
 • Utveckla och förvalta övergripande kommunikationskanaler.

Våra uppdrag utgår alltid från en kommunikationsanalys:

 1. Analys – hur ser behovet ut? Är lösningen en kommunikationsinsats?
 2. Strategi – vad vill vi uppnå med kommunikationen?
 3. Koncept – hur ska vi nå målen, vad är vårt budskap, till vem och hur?
 4. Utformning – vad ska ske och hur ska det utföras?
 5. Genomförande – planerade aktiviteter genomförs
 6. Uppföljning – hur gick det, nåddes målen?

Kommunikationsavdelningen består av femton personer med en bred kompetens inom kommunikationsområdet. Hos oss finns kommunikationsstrateger och kommunikatörer, några med specialistkompetenser som till exempel grafisk formgivning, kriskommunikation, media och webb. 

Kommunikationsavdelningen

Telefon: 0470-58 80 00

E-post: Det här är en e-postadress

Besöksadress: Nygatan 20, Växjö

Kristina Jordevik

Kommunikationsdirektör

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 69 61, 0709-67 30 35

Senast uppdaterad: 9 maj 2019