Kommunikationsavdelningen

Kommunikationsavdelningens uppdrag är att vara ett kommunikationsstöd till hela organisationen. Avdelningen jobbar för att utveckla chefens och medarbetarnas kommunikativa förmågor - att vara tydlig, lyhörd, ge återkoppling samt att skapa engagemang.

Avdelningen arbetar och stöttar såväl med strategiska som operativa kommunikationsuppdrag:

 • Kommunikationsplanering – planering för effektiva och professionella kommunikationsinsatser
 • Chefens kommunikationssystem – skapa ett genomtänkt kommunikationssystem som fungerar effektivt och ger stöd i det dagliga arbetet
 • Kontakt med media
 • Kommunikation i förändringsarbete
 • Att formulera och nå fram med sitt budskap
 • Presentationsteknik
 • Skapa dialog, delaktighet och effektiva möten
 • Språkvård – skriv så att alla förstår
 • Utveckla och förvalta övergripande kommunikationskanaler.

Våra uppdrag utgår alltid från en kommunikationsanalys:

 1. Analys – hur ser behovet ut? Är lösningen en kommunikationsinsats?
 2. Strategi – vad vill vi uppnå med kommunikationen?
 3. Koncept – hur ska vi nå målen, vad är vårt budskap, till vem och hur?
 4. Utformning – vad ska ske och hur ska det utföras?
 5. Genomförande – planerade aktiviteter genomförs
 6. Uppföljning – hur gick det, nåddes målen?

Organisation

Kommunikationsavdelningen är uppdelad i en avdelning och en kommunikationsstab. Sammantaget är vi femton personer med en bred kompetens inom kommunikationsområdet som jobbar tillsammans.

Kommunikationsavdelningen leds av en kommunikationschef, som ansvarar för tio medarbetare: kommunikationsstrateger och kommunikatörer med olika specialkompetenser som till exempel grafisk formgivning, språkvård, sociala medier, rörlig bild, webb, kommunikationsplanering/strategi, med mera.

Kommunikationsstaben leds av kommunikationsdirektören och består av fem medarbetare: kommunikationstrateger som ingår i förvaltningarnas ledningsgrupper samt pressekreterare, kommunikationschef för kommunikationsavdelningen och webbsamordnare. De tre förvaltningarna är hälso- och sjukvård, regional utveckling och kollektivtrafik. Kommunikationsstabens uppgift är att samordna och prioritera regionövergripande kommunikationsinsatser.

Kommunikationsavdelningen

Telefon: 0470-58 80 00

E-post: Det här är en e-postadress

Besöksadress: Nygatan 20, Växjö

Kristina Jordevik

Tf kommunikationsdirektör

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 69 61, 0709-67 30 35

Senast uppdaterad: 11 februari 2019