Planeringsavdelningen

Planeringsavdelningen har ett övergripande ansvar för att utveckla, leda, samordna och följa upp olika strategiska områden såsom upphandling, planerings- och investeringsprocesser, uppföljning och analyser, regionövergripande ledningssystem och strategisk IT/MT/fastighet.

Planeringsavdelningen utgör både en strategisk och stödjande funktion.
Avdelningen består av:

  • Upphandlingsenheten
  • Lednings- och analysenheten

Senast uppdaterad: 4 januari 2019