Planeringsavdelningen

Planeringsavdelningen har ett övergripande ansvar för att utveckla, leda och samordna olika områden såsom upphandling, krisberedskap, planerings- och investeringsprocesser, klimat- och miljöarbete, uppföljning och analyser, vårdval och privata vårdgivare, regionövergripande ledningssystem och strategisk IT.

Planeringsavdelningen utgör både en strategisk och stödjande funktion. Avdelningen består av 40 medarbetare och är uppdelad i åtta enheter och funktioner:

  • Analysenheten
  • Kundvalsenheten
  • Miljöenheten
  • Strategisk planering
  • Ledningssystem
  • Krisberedskap
  • Strategisk it
  • Upphandlingsenheten

Kontakt

Jörgen Tagesson

Planeringsdirektör

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 76 82, 0709-84 46 80

Senast uppdaterad: 12 augusti 2016