Årskonferens för Smålands skogs- och trästrategier

Välkommen till den första av de årliga konferenserna för Smålands skogs- och trästrategier! Den första konferensen kommer att ha tre tydliga teman och aktuella utmaningar: Kompetensförsörjning för träindustrin, skador på skog och nyskapande naturvård.

feb 04

Tid: 09:30 - 16:00

Plats: Virserums konsthall

Smålands skogs- och trästrategier har blivit en kraftsamling för att utveckla de för Småland så viktiga skogliga näringarna, träindustriella företagen och skogens värden i bred bemärkelse.

Många aktiviteter har startats och fler är på gång. Engagemang och delaktighet är avgörande för att fortsätta arbetet. Strategierna kommer i fortsättningen att årligen arrangera en konferens för alla intressenter och intresserade.

Syftet är att dela information om de aktiviteter som pågår och planeras, diskutera och prioritera strategiarbetet och ta ut en riktning för det kommande arbetet samt ge Småland en framträdande plats i skogs- och träsverige.

Konferensen är kostnadsfri. Du anmäler dig senast den 21 januari via inbjudan nedan.

Ta del av fullständigt program i inbjudan

Senast uppdaterad: 11 december 2019