Det goda döendet

Att dö ska vi alla – men hur ska det ske? Vad är ett gott döende? Ett gott döende inrymmer bland annat medicinska, etiska och existentiella aspekter. Under detta föredrag kommer läkare och medicinetiker att diskutera vad det goda döendet kan innebära på dessa områden.

mar 05

Tid: 18:00 - 19:30

Plats: Domkyrkocentrum, Linnésalen

Vi kommer också att beröra frågan om hur vi överhuvudtaget talar om döden i vårt samhälle. Det kommer att finnas möjlighet till dialog med publiken.

Medverkande: Carina Modeus, läkare onkologkliniken; Helene Reimertz, läkare onkologkliniken; Sofia Morberg Jämterud, teologie doktor i etik, Joar Björk, läkare medicinkliniken. Ett samarrangemang med Palliativt centrum för samskapad vård på LNU. 

Se inbjudan

Ingen anmälan krävs!

Senast uppdaterad: 6 februari 2019