Informationsmöte – Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Interreg

Hur kan din verksamhet bidra till den regionala utvecklingen och strukturell förändring på ett hållbart sätt? Lyssna till när Tillväxtverket berättar om hur Europeiska regionala utvecklingsfonden kan vara ett verktyg för din verksamhet.

dec 09

Tid: 09:00 - 12:00

Plats: Regionhuset, Nygatan 20, Växjö. Sammanträdesrum Bolmen

Under dagen berättar Tillväxtverket om hur ni kan söka ERUF-medel för insatser som bidrar till tillväxt för små och medelstora företag. Region Kronoberg berättar i sin tur om Interreg-program, om att samverka internationellt i utvecklingsfrågor och om nycklar som kan hållbarhetssäkra utvecklingsinsatser.

Dagen riktar sig till dig som arbetar inom t.ex. näringslivskluster, universitet, näringslivsbolag (ej vinstdrivande företag).

Ta del av fullständigt program

 Hållpunkter

  • Fika och registrering från 9.00
  • Programmet startar 9.30

 Anmälan

Anmäl dig här senast den 2 december

Senast uppdaterad: 11 november 2019