Information om att söka Regionalfondsmedel (ERUF) och 1:1-medel (Region Kronoberg)

Vill du höra mer om vad det innebär att söka projektmedel hos Regionalfonden? Eller har du redan en projektidé som kan främja innovationer, teknisk utveckling eller en idé som kan öka företagens konkurrenskraft? Eller en projektidé som kan minska koldioxidutsläpp inom transportsektorn? Eller öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på informations- och kommunikationsteknik? Då har du möjlighet att få information om finansieringskällor och utveckla din idé tillsammans med Tillväxtverket (ERUF) och Region Kronoberg den 10 januari.

jan 10

Tid: 09:00 - 12:00

Plats: Regionhuset, Nygatan 20 (lokal Bolmen), Växjö

Senast uppdaterad: 5 december 2018