Information om projektmedel från Europeiska socialfonden (ESF)

Vill du höra mer om vad det innebär att söka medel från Socialfonden? Under dagen har vi samlat ett paket med information från Arbetsförmedlingen som berättar om läget på arbetsmarknaden och Svenska ESF-rådet berättar om vilka insatser som kan finansieras av Socialfonden. Ett Socialfondsprojekt kommer att återge sina erfarenheter om hur det är att driva ett ESF-projekt, samt kommer Nätverket SIP att delge sina erfarenheter av att samverka på bred front.

jan 21

Tid: 09:00 - 12:00

Plats: Regionhuset, Nygatan 20 (lokal Bolmen), Växjö

Här kan du ta del av inbjudan med program och anmälningslänk

Sista anmälningsdag är den 16 januari 2019.

Senast uppdaterad: 5 december 2018