Psykisk hälsa och goda levnadsvanor

På vilket sätt har levnadsvanor betydelse för vår psykiska hälsa? Och kan träning verkligen ge samma effekt som läkemedel vid depression och ångest?

mar 26

Plats: Lokal; Galaxen, Ljungby lasarett, Kyrkogatan 2, Ljungby

Tid: kl 13-16 eller 17.30-20.30

Föreläsare Jill Taube är läkare, specialist i psykiatri med lång erfarenhet av levnadsvanearbete, är sedan flera år drivande inom Svenska läkaresällskapets levnadsvaneprojekt som handlar om att beakta hela hälsan, även för den som har psykisk ohälsa.

Mer information och anmälan, pdf, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad: 8 mars 2019