Nationell valideringskonferens 2020

– FÖR KOMPETENSFÖRSÖRJNING OCH LIVSLÅNGT LÄRANDE Valideringsdelegationen har drivit på utvecklingen under fyra år. Vad händer nu när de avslutar sitt uppdrag?

jan 27

Tid: 11:30 - 13:00

Plats: Växjö konserthus

Välkommen till en konferens för att diskutera det fortsatta arbetet med validering som ett verktyg för kompetensförsörjning på nationell, regional och lokal nivå. Du får också möjlighet till nätverkande och erfarenhetsutbyte.

Till inbjudan och program

Anmäl dig här senast den 20 december

Senast uppdaterad: 6 december 2019