Bolag

Region Kronoberg äger och har intressen i ett antal aktiebolag och ekonomiska föreningar. I bolagens och föreningarnas styrelser sitter förtroendevalda från Region Kronoberg.

Kultur

Företagande

Trafik

Utbildning

Presentation av bolagens och föreningarnas verksamhet

Kultur

Kulturparken Småland - styrelse

RosMarie Jönsson Neckö (S), ordförande
Mats Johnsson (M), ledamot
Margareta Lundblad (V), ledamot
Ragnar Lindberg (S), ersättare
Kjell Gustafsson (C), ersättare
Eva Johnsson (KD), ersättare

Musik i Syd

Ann-Charlotte Kakoulidou (S), 1:e vice ordförande
Eva Johnsson (KD), ledamot
Ingemar Almkvist (S), ledamot
Lena Johansson (MP), ledamot
Margareta Schlee (M)

Styrelsen för Musik i Syd består av styrelserna för Musik i Kronoberg och den andre delägaren Musik i Skåne. Styrelsen för Musik i Kronoberg:
Ann-Charlotte Kakoulidou (S), ordförande
Eva Johnsson (KD), vice ordförande
Ingemar Almkvist (S), ledamot
Lena Johansson (MP), ledamot
Margareta Schlee (M)

Regionteatern Kronoberg

Ragnar Lindberg (S), ordförande
Lena Wibroe (M), ledamot
Björn Gullander (V), ledamot

Företagande

AB Destination Småland

ClasGöran Carlsson (S), ordförande
Ingemar Swalander (M), vice ordförande
Henrietta Serrate (S), ledamot
Karin Nilsson (C), ledamot
Carin Högstedt (V), ledamot
Mikael Jeansson (S), ersättare
Gunnel Jansson (M), ersättare
Ingegerd Lennartsson (L), ersättare

ALMI Företagspartner Kronobergs län AB

ClasGöran Carlsson (S), ordförande
Stefan Jönsson (S), ledamot
Bo Frank (M), ledamot

IT-plattform Småland och Öland AB

Joakim Pohlman (S)

Sideum Innovation AB

Anna Fransson (S), ledamot
Suzanne Frank (M), ledamot
Robert Olesen (S), ledamot
Roland Gustbée (M), ersättare
Sven Sunesson (C), ersättare
Michael Öberg (MP), ersättare 

Trafik

AB Transitio

Region Kronoberg företräds av Region Halland. 

Smaland Airport AB

ClasGöran Carlsson (S), ordförande
Mikael Johansson (M), 1:e vice ordförande
Robert Olesen (S), ledamot
Anna Johansson (C), ledamot
Anne Karlsson (S), ersättare
Olja Pekusic (S), ersättare
Ingemar Swalander (M), ersättare
Hagart Valtersson (C), ersättare

Öresundståg AB

I samverkansorgan för Öresundstågstrafik företräds Region Kronoberg av
Peter Freij (S)
Sven Sunesson (C)

Utbildning

RyssbyGymnasiet AB

Joakim Pohlman (S), ordförande
Kjell Gustafsson (C), vice ordförande
Marie Åberg Johansson (S), ledamot
Hugo Carlsson (M), ledamot
Robert Olesen (S), ersättare
Peter Freij (S), ersättare
Ann Arousell Sålebo (L), ersättare
Christer Henriksson (KD), ersättare

Senast uppdaterad: 15 maj 2018