Studiebesök på lasarettsrehab den 9 april 2015. Studiebesök på lasarettsrehab den 9 april 2015.

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden har vårdgivaransvaret för all hälso- och sjukvård, tandvård, habilitering och hjälpmedelsverksamhet som drivs i Region Kronobergs regi.

Hälso- och sjukvårdsnämnden är även LSS-nämnd vilket innebär att de beslutar i frågor som berör Region Kronobergs del av stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Hälso- och sjukvårdsnämnden har 15 ledamöter och 8 ersättare. Nämndens sammanträden är öppna för allmänheten. Kallelse med handlingar till sammanträden publiceras här 5 dagar innan sammanträdet. Protokoll tillkännages efter justering på Region Kronobergs anslagstavla och publiceras på webbplatsen.

Kallelser 2018

Hälso- och sjukvårdsnämnden, kallelse 2018-11-29, pdf (33,1 MB), öppnas i nytt fönster

Hälso- och sjukvårdsnämnden, kallelse 2018-10-24, pdf (31 MB), öppnas i nytt fönster

Kallelse för hälso- och sjukvårdsnämnden 2018-09-25, pdf, (33,7 MB), öppnas i nytt fönster

Kallelse för hälso- och sjukvårdsnämnden 2018-08-29, pdf, (20,6 MB), öppnas i nytt fönster

Kallelse för hälso- och sjukvårdsnämnden 2018-06-18, pdf, (24,1 MB) öppnas i nytt fönster

Kallelse för hälso- och sjukvårdsnämnden 2018-05-23, pdf, (18,1 MB), öppnas i nytt fönster

Kallelse för hälso- och sjukvårdsnämnden 2018-04-26, pdf, (15.4 MB) öppnas i nytt fönster

Kallelse för hälso- och sjukvårdsnämnden 2018-03-28, pdf, (39,8 MB), öppnas i nytt fönster

Kallelse för hälso- och sjukvårdsnämnden 2018-02-21, pdf, (4,6 MB) öppnas i nytt fönster

Kallelse för hälso- och sjukvårdsnämnden 2018-01-25, pdf, (32,9 MB), öppnas i nytt fönster

Kallelser 2017

Kallelse för hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-12-20, pdf, (4,4 MB), öppnas i nytt fönster

Kallelse för hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-11-22, pdf, (30,1 MB), öppnas i nytt fönster

Kallelse för hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-10-23, pdf, (22,5 MB), öppnas i nytt fönster

Kallelse för hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-08-30, pdf (10,7 MB), öppnas i nytt fönster

Kallelse för hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-06-22, pdf (11,3 MB), öppnas i nytt fönster

Kallelse 2017-05-24, pdf (14,8 MB), öppnas i nytt fönster

Kallelse 2017-04-12, pdf (5,1 MB), öppnas i nytt fönster

Kallelse 2017-03-23, pdf (26,1 MB), öppnas i nytt fönster

Kallelse 2017-02-22, pdf (24,7 MB), öppnas i nytt fönster

Kallelser 2016

Kallelse 2016-12-07, pdf (11,6 MB), öppnas i nytt fönster

Kallelse 2016-11-23, pdf (10,5 MB), öppnas i nytt fönster

Kallelse 2016-10-19, pdf (52 MB), öppnas i nytt fönster

Kallelse 2016-09-07, pdf (23 MB), öppnas i nytt fönster

Kallelse 2016-06-15, pdf (37,6 MB), öppnas i nytt fönster

Kallelse 2016-05-11, pdf (87,5 MB), öppnas i nytt fönster

Kallelse 2016-04-06, pdf (16,8 MB), öppnas i nytt fönster

Kallelse 2016-03-16. pdf (15MB), öppnas i nytt fönster

Kallelse 2016-01-27.pdf (16 MB), öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad: 23 november 2018