Studiebesök på lasarettsrehab den 9 april 2015. Studiebesök på lasarettsrehab den 9 april 2015.

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden har vårdgivaransvaret för all hälso- och sjukvård, tandvård, habilitering och hjälpmedelsverksamhet som drivs i Region Kronobergs regi.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har 15 ledamöter och 8 ersättare. Nämndens sammanträden är öppna för allmänheten. Kallelse med handlingar till sammanträden publiceras här 5 dagar innan sammanträdet. Protokoll tillkännages efter justering på Region Kronobergs anslagstavla och publiceras på webbplatsen.

Kallelser 2019

Hälso- och sjukvårdsnämnden, kallelse 2019-11-28, pdf, öppnas i nytt fönster.pdf

Hälso- och sjukvårdsnämnden, kallelse 2019-10-22, pdf, öppnas i nytt fönster.pdf

Delårsrapport per augusti 2019.pdf

 Hälso- och sjukvårdsnämnden, kallelse 2019-10-10, pdf, öppnas i nytt fönster.pdf

Hälso- och sjukvårdsnämnden, kallelse 2019-08-29, pdf, öppnas i nytt fönster

Hälso- och sjukvårdsnämnden, kallelse 2019-05-09, pdf, öppnas i nytt fönster.pdf

Hälso- och sjukvårdsnämnden, kallelse 2019-04-04, pdf, öppnas i nytt fönster.pdf

Hälso- och sjukvårdsnämnden, kallelse 2018-02-28, pdf, öppnas i nytt fönster.pdf

Hälso- och sjukvårdsnämnden, kallelse 2019-01-09, pdf (33,1 MB), öppnas i nytt fönster

Arkiv kallelser

Senast uppdaterad: 25 november 2019