Studiebesök på lasarettsrehab den 9 april 2015. Studiebesök på lasarettsrehab den 9 april 2015.

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden har vårdgivaransvaret för all hälso- och sjukvård, tandvård, habilitering och hjälpmedelsverksamhet som drivs i Region Kronobergs regi.

Hälso- och sjukvårdsnämnden är även LSS-nämnd vilket innebär att de beslutar i frågor som berör Region Kronobergs del av stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Hälso- och sjukvårdsnämnden har 15 ledamöter och 8 ersättare. Nämndens sammanträden är öppna för allmänheten. Kallelse med handlingar till sammanträden publiceras här 5 dagar innan sammanträdet. Protokoll tillkännages efter justering på Region Kronobergs anslagstavla och publiceras på webbplatsen.

Kallelser 2019

Hälso- och sjukvårdsnämnden, kallelse 2019-01-09, pdf (33,1 MB), öppnas i nytt fönster

Hälso- och sjukvårdsnämnden, kallelse 2019-01-30, pdf, öppnas i nytt fönster.pdf

Arkiv kallelser

Senast uppdaterad: 29 januari 2019