Bilden saknar en alternativtext.

Kulturnämnden

Kulturnämndens uppgift är att förvalta och utveckla de gemensamma resurserna inom kulturområdet på regional nivå. Nämnden tar fram förslag till kulturplan för Kronbergs län för beslut i regionfullmäktige och ansvarar därefter för genomförandet och uppföljning av planen.

Kulturnämnden har 9 ledamöter och 5 ersättare. Nämndens sammanträden är öppna för allmänheten. Kallelse med handlingar till sammanträden publiceras här 5 dagar innan sammanträdet. Protokoll tillkännages efter justering på Region Kronobergs anslagstavla och publiceras på webbplatsen.

 

Kallelser

Kallelse 2019-10-23, pdf. öppnas i nytt fönster

Kallelse 2019-06-17, pdf, öppnas i nytt fönster

Kallelse 2019-04-30, pdf, öppnas i nytt fönster

Kallelse 2019-02-28, pdf, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad: 16 oktober 2019