Bilden saknar en alternativtext.

Forsknings- och utvecklingsberedningen

FoU-beredningens uppgift är att på olika sätt verka för att stärka forskning och utveckling inom Region Kronobergs verksamhet. Beredningen har till uppgift att genomföra omvärldsbevakning, bereda och väcka frågor inom området forskning och utveckling.

FoU-beredningen har 7 ledamöter. Protokoll från sammanträden tillkännages efter justering på Region Kronobergs anslagstavla och publiceras på vår webbplats.

Senast uppdaterad: 27 juni 2017