Bilden saknar en alternativtext.

Trafiknämnden

Trafiknämnden ansvarar för verksamheten inom Länstrafiken Kronoberg. Nämnden ansvarar för sjukresor och för färdtjänst, riksfärdtjänst samt skolskjutsar enligt särskilda avtal med vissa av länets kommuner.

Trafiknämnden har 9 ledamöter och 5 ersättare. Nämndens sammanträden är öppna för allmänheten. Kallelse med handlingar till sammanträden publiceras här 5 dagar innan sammanträdet. Protokoll tillkännages efter justering på Region Kronobergs anslagstavla och publiceras på webbplatsen.

 

Kallelser 2019

Kallelse 2019-10-04, pdf, öppnas i nytt fönster

 Kallelse 2019-08-21, pdf, öppnas i nytt fönster

Kallelse 2019-05-24, pdf, öppnas i nytt fönster

Kallelse 2019-04-26, pdf, öppnas i nytt fönster

Kallelse 2019-03-07, pdf, öppnas i nytt fönster

Kallelse 2019-01-31, pdf, öppnas i nytt fönster

Arkiv kallelser

Senast uppdaterad: 27 september 2019