Foto: Mats Samuelsson Foto: Mats Samuelsson

Länstrafiken Kronoberg

Länstrafiken Kronoberg ansvarar för att upphandla den regionala och lokala kollektivtrafiken på tåg och bussar, färdtjänst, sjukresor och skolskjutsar i länet. Länstrafiken ansvarar även för samordning av andra trafikuppdrag efter särskild överenskommelse med respektive kommun.

Länstrafiken Kronobergs kostnadsomslutning uppgick 2017 till 870 miljoner kronor. Under 2017 genomfördes cirka 11,7 miljoner resor, varav 10,1 i linjetrafiken. Den linjelagda busstrafiken är den största delen av verksamheten och består av både regiontrafik och stadstrafik. Ungefär hälften av länstrafikens intäkter kommer från biljettintäkter och resten är skattemedel från Region Kronoberg.

Verksamheten omfattar

  • Linjelagd busstrafik i hela länet
  • Skolskjuts i Alvesta, Lessebo, Ljungby, Markaryd, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö
  • Färdtjänsthandläggning för Alvesta, Lessebo, Ljungby, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö
  • Färdtjänst i Alvesta, Lessebo, Ljungby, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö
  • Sjukresor i Kronobergs län
  • Kompletteringstrafik
  • Öresundståg, Krösatåg och Pågatåg

All trafik i Region Kronoberg utförs av fristående entreprenörer och upphandlas i konkurrens. Sammanlagt kör 34 olika företag för Länstrafiken Kronoberg. I dagsläget har länstrafiken upphandlat cirka 350 fordon. De två största entreprenörerna är Bergkvarabuss och Grimslövsbuss.

Senast uppdaterad: 27 mars 2019