Mål för kollektivtrafiken

Människors resebehov är ett av de viktigaste skälen i utformningen av framtidens kollektivtrafik. Vi ska utforma en trafik där så många som möjligt kan resa kollektivt.

Vision för framtidens kollektivtrafik i Kronobergs län

Kollektivtrafiken i Kronobergs län är så bra att människor väljer den i första hand.

Mål för trafiken

  • Kollektivtrafiken ska bidra till regional tillväxt
  • Kollektivtrafiken ska vara tillgänglig för alla
  • Kollektivtrafiken ska vara säker och långsiktigt hållbar

Regional kollektivtrafikmyndighet

Region Kronoberg är regional kollektivtrafikmyndighet i länet och ansvarar för att länet har en god tillgång till kollektivtrafik och att kollektivtrafiken hela tiden utvecklas i enlighet med invånarnas resebehov och länets politiska målsättningar. Myndigheten ska se till att alla former av kollektivtrafik behandlas på ett konkurrensneutralt och likvärdigt sätt.

Trafikförsörjningsprogram

Kollektivtrafikmyndigheten beskriver den trafik som ska erbjudas medborgarna i ett trafikförsörjningsprogram. Programmet innehåller utbudet av trafik, beskrivning av bytespunkter, arbetet med miljö, tillgänglighet och säkerhet samt ekonomi.

2015-11-25 fastställde regionfullmäktige nuvarande trafikförsörjningsprogram.

Trafikförsörjningsprogrammet 2016-2025, pdf (1,7 MB), öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad: 20 april 2016