Utveckling av cykelvägar

Region Kronoberg har tagit fram förslag till inriktningar och prioriteringar för den regionala utbyggnaden av cykelvägar. Dessa är nu på remiss fram till den 1 september.

Dokumenten har samlats under namnet Cykla i Gröna Kronoberg och består av två delar.

Del 1 - Inriktningar

I del 1 beskrivs bakgrund och syfte med arbetet och vilka strategiska dokument som arbetet grundas på. I den här delen ges också en förklaring till vilka förutsättningar som finns för cykelvägsutbyggnad i länet och nyttan med cykling. I delen tydliggörs också betydelsefulla inriktningar för prioritering, finansiering och utbyggnad.

Del 1 - Inriktningar

Del 2 - Prioriteringar och analys av cykelvägsobjekt.

Utifrån en kartläggning av kommunernas önskemål och prioriteringar, som genomfördes hösten 2016, har ett 30-tal cykelvägsobjekt analyserats utifrån inriktningarna som angavs i del 1.

Del 2 - Prioriteringar och analys av cykelvägsobjekt

Arbetsmaterial

Utöver de båda delarna finns som ett arbetsmaterial ”Önskade cykelvägsobjekt i Kronoberg”. Arbetsmaterialet är en sammanställning av de uppgifter kommunerna lämnade vid kartläggningen 2016.

 Arbetsmaterial ”Önskade cykelvägsobjekt i Kronoberg”

Kontakt

Per Hansson

Kollektivtrafikmyndigheten

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 30 66

Senast uppdaterad: 3 januari 2018