Kalender

okt 24

Utbildningstillfälle i QlikView och Business Objects

Tid: 10:00 - 19 dec 12:00

Plats: CLV i Växjö och Ljungby lasarett

- för Hälso- och sjukvården samt privata vårdgivare inom vårdval

dec 17

Förändringsstopp IT-system under jul och nyår

Under perioden 17 december 2018 – 7 januari 2019 gäller förändringsstopp för alla IT-system inom Region Kronoberg. Syftet med stoppet är att kunna hålla en stabil drift under perioden.

jan 08

Utbildning/Visning avancerat sittsystem X-Panda barn/ungdom

Tid: 13:00 - 15:00

Plats: Hjälpmedelscentralen, Älgvägen 13. Förflyttningsrummet.

Utbildningen/visningen vänder sig till förskrivare inom Barn- och ungdomshabiliteringen och Barnkliniken.

jan 15

Informationstillfälle Cosmic superanvändare (exkl Link)

Tid: 13:00 - 14:30

Plats: CLV, Poseidon

Informationstillfälle i ny version av Cosmic (v. 8.1.1.13) för superanvändare.

Nyheter för vårdgivare

Nyhetsbrev december från medicinska kommittén/läkemedelskommittén

14 december 2018

Läkemedelsnotiser och annan information för hälso- och sjukvårdspersonal.

Western blot för Borrelia utgår som analysmetod vid Klinisk mikrobiologi

11 december 2018

Klinisk mikrobiologi utför för beställare i Kronoberg och Blekinge serologi för Borrelia burgdorferi. Detta kommer fortgå såsom innan. Vid klinisk misstanke om borreliaartrit eller acrodermatitis chro...

Ny rutin för NEWS2 från och med 1 februari 2019

11 december 2018

Bedömningsskalan NEWS2 har nu godkänts samt en obstetrisk skala ONEWS som vi ska införa i Region Kronoberg från och med 1 februari 2019.

Förbättrad kvalitetssäkring av PNA-instrument på sjukhusen

11 december 2018

Förbättrad kvalitetssäkring av PNA-instrument på sjukhusen, PDF, öppnas i nytt fönster.

1 januari behöver patienten intyg från vården för att boka servicebil

10 december 2018

Regionfullmäktige i Region Kronoberg har fattat beslut om ett nytt regelverk för sjukresor, som börjar gälla 1 januari 2019. Nytt är att patienter som har behov av sjukresa med servicebil först ska ri...