Kalender

jun 26

Cosmic Grundutbilning Läkare

Tid: 08:00 - 12:00

Plats: Sigfridsområdet, Centrumbyggnaden, IT-utbildning (Frigg)

Grundutbildning i Cosmic för dig som är ny läkare inom Region Kronoberg.

aug 26

Taktil Stimulering - utbilda dig till beröringspedagog

Plats: Vuxenhabiliteringen, Solvändan, Åbovägen 10, Växjö

Grundkurs i Taktil Stimulering omfattar 9 dagar (72 tim) teori och praktisk inlärning av metoden. Under utbildningen tillkommer 10 veckors projektarbete med dokumenterad praktik. Utbildningen avslutas...

aug 28

Kurs med Ann Cools - Shoulder Rehabilitation Level 1

Tid: 09:00

Plats: Primärvårdsrehab, Sigfridsområdet, J F Liedholmsväg 14, Växjö

Två-dagars utbildning för fysioterapeuter i primärvården

sep 01

Datorer i Region Kronoberg levereras från och med denna dag med Windows 10

Tid: 08:00 - 17:00

Under april påbörjades breddinförande av Windows 10 inom ramen för projektet IT-arbetsplats 2019. Införandet innebär att regionenens samtliga cirka 7.500 datorer ska installeras om med ett nytt operat...

Nyheter för vårdgivare

Brist på Vancomycin infusionsvätska

14 juni 2019

För närvarande är det stora leveransproblem för Vancomycin infusionsvätska (500 mg och 1 g).

Rehydrex med glucos 25mg/ml inf-vätska utgår

13 juni 2019

Ersätts av Glucos Baxter 25 mg/ml buffrad infusionsvätska.

Nyhetsbrev juni från medicinska kommittén/läkemedelskommittén

13 juni 2019

Läkemedelsnotiser och annan information för hälso- och sjukvårdspersonal.

För dig som administrerar e-tjänster på 1177.se

5 juni 2019

Den nya ärendehanteringen startar från 10 juni.

Nu tar vi tempen på vårddokumentationen

31 maj 2019

Den första stickprovskontrollen är klar. Hur bra är vi egentligen på att dokumentera i vården i Region Kronoberg? Det varierar, konstaterar gruppen som analyserat resultatet av trettio journaler inom...