Kalender

nov 30

Förskrivarutbildning

Tid: 08:30 - 12:00

Plats: Hjälpmedelscentralen, Älgvägen 13, Växjö. Konferensrummet

Förskrivarutbildning som utgår från Socialstyrelsens nya skrift "Förskrivning av hjälpmedel - Stöd vid förskrivning av hjälpmedel till personer med funktionsnedsättning"

dec 07

WebSesamutbildning

Tid: 08:30 - 11:00

Plats: Datasal Mimer, Hus 2, Emil Lindells väg 15, Sigfridsområdet, Växjö

Utbildning för förskrivare i webbverktyget WebSesam.

dec 12

Synergi, drop-in-handledning för bearbetare

Tid: 13:30 - 15:00

Plats: Hermes, plan 4 K-huset Centrallasarettet Växjö

Handledare kommer att finnas på plats vid tillfället, till vilka bearbetare är välkomna att droppa in med frågor och få hjälp med handläggning av egna ärenden. Ingen föranmälan behövs och ni kan komma...

jan 25

Synergi, drop-in-handledning för bearbetare

Tid: 11:00 - 11:30

Plats: Hermes, plan 4 K-huset Centrallasarettet Växjö

Handledare kommer att finnas på plats vid tillfället, till vilka bearbetare är välkomna att droppa in med frågor och få hjälp med handläggning av egna ärenden. Ingen föranmälan behövs och ni kan komma...

Nyheter för vårdgivare

Inställt utskick av kontroll för analys av Hb och Glukos

16 november 2017

  • Klinisk kemi

Utskick, från Klin kem lab CLV, av extern kontroll för patientnära analys av Hb och glukos kommer på grund av resursbrist inte att ske som planerat i vecka 46. Det är i dagsläget osäkert hur vi ska ha...

Cosmic - planerat driftavbrott 3 timmar torsdag 23 november

16 november 2017

  • Hälsa, vård

Från: torsdag 2017-11-23 kl. 22:30 till: fredag 2017-11-24 kl. 01:30

Ny uppdaterad vårdvalsblankett

15 november 2017

Den 24 november öppnar den nya vårdcentralen Skärvet och med anledning av detta har vårdvalsblanketten uppdaterats.

Addex-Kalium - bristsituation

10 november 2017

  • Läkemedel

Det är stora problem med tillgång av Addex-Kalium, och det är mycket osäkert när vi kan få ny leverans. Preliminärt besked är vecka 47.

Patientsäkerhetskulturenkäten 2017

9 november 2017

Grunden i allt patientsäkerhetsarbete är en säkerhetskultur där vi alla är medvetna om risker, har en förmåga att se misstag och förhindra att det händer igen. Av den anledningen genomfördes en mätnin...