Kalender

okt 24

CISA Konferens

Tid: 09:00

Plats: Ikea-salen och M1083, Linnéuniversitetet, Växjö

Prestigelöst samarbete över organisations- och professionsgränser.

okt 24

CISA Konferens

Tid: 09:15 - 16:30

Plats: Ikea-salen, Linnéuniversitetet, Växjö

Prestigelöst samarbete över organisations- och professionsgränser.

okt 24

Öppet hus på Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Tid: 09:30 - 11:00

Plats: Provinlämningen, CLV

Den 24 oktober har vi öppet hus för vårdpersonal i Kronobergs län. Det finns möjlighet att besöka oss under förmiddagen 9.30–11.00 eller under eftermiddagen 13.00–15.00. Samling sker vid provinlämning...

okt 24

Utbildningstillfälle i QlikView och Business Objects

Tid: 10:00 - 19 dec 12:00

Plats: CLV i Växjö och Ljungby lasarett

- för Hälso- och sjukvården samt privata vårdgivare inom vårdval

Nyheter för vårdgivare

Psykiatrins vårdformer syns för alla på patientlisten i Cosmic

23 oktober 2018

Från 1 november kommer psykiatrins vårdformer att synas för alla inom Region Kronoberg på patientlisten i Cambio Cosmic.

Uppmärksamhetssignal i journalen

22 oktober 2018

Från och med 2018-11-01 kommer all aktuell information från uppmärksamhetssignalen i Cosmic att även visas upp i Journalen via nätet och NPÖ, Nationell Patientöversikt.

Allvarligt fel i Cosmic läkemedel

19 oktober 2018

Om man har en ordination där doseringen har en decimal och man går in och ändrar utdelningstiderna så försvinner decimalen när man klickar på spara.

Kontakt med vården på distans - här är riktlinjen

18 oktober 2018

Digitala vårdmöten kommer att bli en stor del av vården framöver, en nödvändig del för att vi ska kunna möta efterfrågan från invånarna, utveckla nya arbetssätt och leva upp till intentionerna i regio...

Bättre kallelser till vården

17 oktober 2018

22 oktober startar vi en enkätundersökning på sjukhusen i länet. Den vänder sig till patienter och syftet är att få ett underlag för hur de uppfattar den information de får idag. Är informationen rätt...