Nyheter

Patienter kan numera få hjälp att boka hotell vid vård i annat län

19 juni 2017

Sedan årsskiftet genomför Vårdstöd ett projekt som innebär att hjälpa remitterade patienter hotell vid vård i annat landsting. På så sätt behöver förre patienter ligga ute med pengar och samtidigt får...

Arbetsterapeut och fysioterapeut gör extra helginsatser under sommaren (v 25 tom v 32)

19 juni 2017

Under sommaren är det extra pressat inom hälso- och sjukvården. Rehabinsatser främjar möjligheten till bättre eller tidigare hemgång för patienter. Därför gör arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymn...

Mätresultat av vårdrelaterade infektioner i slutenvården

15 juni 2017

Under maj månad kom resultateten från två separata mätningar där vi mäter förekomsten av vårdrelaterade infektioner (VRI): dels från den årliga punktprevalensmätningen och dels från markörbaserad jour...

Två HOPE- deltagare i Region Kronoberg

15 juni 2017

Heli Niskala från Finland (verksamhetsutvecklare/planerare och sjuksköterska) och Marilisa Corso (chef / sjuksköterska) från Italien är årets HOPE- deltagare i Region Kronoberg. De besöker Region Kron...