Kalender

dec 11

proACT course/NEWS/MIG/ISBAR

Tid: 13:00 - 12 dec 17:00

Plats: KTC, CLV Växjö

proACT är en konceptutbildning avsedd att lära vårdpersonal att förutse, känna igen, förebygga och tidigt upptäcka en akut försämring hos en patient med hjälp av objektiva mått som poängskalor och und...

dec 12

Grundkurs i Säker Läkemedelshantering

Tid: 13:00 - 16:00

Plats: KTC, Centrallasarettet Växjö

Utbildningen belyser olika risker vid läkemedelshantering och målet är att därmed öka medvetenheten kring de faktorer och orsaker som bidrar till misstag vid läkemedelshantering.

dec 16

Cosmic Grundutbildning USK/SSK

Tid: 08:00 - 12:00

Plats: Frigg/Njord, Sigfridsområdet, Centrumbyggnaden

Grundutbildning i Cosmic för dig som är ny undersköterska eller sjuksköterska inom Region Kronoberg.

dec 18

Cosmic Grundutbildning Läkare

Tid: 08:00 - 12:00

Plats: Frigg, Sigfridsområdet, Centrumbyggnaden

Grundutbildning i Cosmic för dig som är ny läkare inom Region Kronoberg.

Nyheter för vårdgivare

Hög tid för fotografering och uthämtning av nytt e-tjänstekort

5 december 2019

Har du som arbetar inom Region Kronoberg inte fotograferat dig och/eller inte hämtat ut ditt nya e-tjänstekort ännu så är det hög tid att göra det. Det är viktigt att du gör det så snart du kan för at...

Snart dags att uppgradera ditt e-tjänstekort

3 december 2019

För att vi ska få en högre säkerhet på våra e-tjänstekort/SITHS-kort samt säkerställa att de fungerar mot lokala och nationella tjänster även framöver, behöver korten uppgraderas. Uppgraderingen komme...

Nytt strukturerat omhändertagande för de svårast sjuka patienterna

2 december 2019

I ett samarbete med flera berörda kliniker har akutmottagningen på Centrallasarettet Växjö tagit fram ett nytt strukturerat arbetssätt för omhändertagande av de mest sjuka patienterna som kommer till...

Patientförväxling i Cosmic

2 december 2019

Det har funnits ett fel gällande patientförväxling i vårddokumentation.

Klinisk mikrobilogi byter metod för dermatofytdiagnostik

27 november 2019

Den 2 december byter Klinisk mikrobiologi metod för dermatofytdiagnostik från odling till PCR. Metoden identifierar dermatofyter av släktena Tricophyton, Microsporum och Epidermophyton som orsakar inf...