Kalender

jun 18

Grundläggande utbildning i patientsäkerhet för semestervikarier

Tid: 08:00 - 12:15

Plats: Galaxen, Ljungby lasarett

För semestervikarier inom hälso- och sjukvård i Region Kronoberg.

jun 19

Trycksårsprevention

Tid: 13:00 - 15:30

Plats: Poseidon, CLV Växjö

Utbildning för nyanställda undersköterskor och sjuksköterskor som deltar i regionens introduktionsutbildning.

jun 20

Senior alert

Tid: 09:30 - 10:00

Plats: Galaxen, Ljungby lasarett

Introduktionsutbildning i Senior alert (Nationellt kvalitetsregister) för nyanställd vårdpersonal.

jun 20

Trycksårsprevention

Tid: 10:00 - 12:00

Plats: Galaxen, Ljungby lasarett

Utbildning för nyanställda undersköterskor och sjuksköterskor som deltar i regionens introduktionsutbildning.

Nyheter för vårdgivare

Brist på Vancomycin infusionsvätska

14 juni 2019

För närvarande är det stora leveransproblem för Vancomycin infusionsvätska (500 mg och 1 g).

Rehydrex med glucos 25mg/ml inf-vätska utgår

13 juni 2019

Ersätts av Glucos Baxter 25 mg/ml buffrad infusionsvätska.

Nyhetsbrev juni från medicinska kommittén/läkemedelskommittén

13 juni 2019

Läkemedelsnotiser och annan information för hälso- och sjukvårdspersonal.

För dig som administrerar e-tjänster på 1177.se

5 juni 2019

Den nya ärendehanteringen startar från 10 juni.

Nu tar vi tempen på vårddokumentationen

31 maj 2019

Den första stickprovskontrollen är klar. Hur bra är vi egentligen på att dokumentera i vården i Region Kronoberg? Det varierar, konstaterar gruppen som analyserat resultatet av trettio journaler inom...