Nyheter

Inre sekretess i Cambio Cosmic hävs för vuxenpsykiatrin

21 mars 2017

I februari fastställde regiondirektören att den inre sekretessen i Cambio Cosmic för vuxenpsykiatrin ska hävas den 1 april, 2017. Anledningen är att vården ska bli säkrare och smidigare för både patie...

Förändrad ansvarsfördelning för vård och behandling av vuxna smärtpatienter – påverkar remittering

20 mars 2017

Från och med 1 januari 2017 har rehabiliteringskliniken på Sigfridsområdet i uppdrag att bedriva mottagningsverksamhet för specialistbedömning av patienter från 18 år med långvarig benign smärta. Pati...

Information om reservrutin remisshantering röntgen och klinfys

15 mars 2017

Röntgen och klinfys inför nu ett nytt web-baserat reservsystem, WebOrder, för beställning av undersökning och för att kunna läsa svar, om Cosmic inte är i drift.

Bilden saknar en alternativtext.

Vem får göra vad i vården?

10 mars 2017

Socialstyrelsen har lanserat en webbplats om vem som får göra vad i hälso- och sjukvården och tandvården.