Barn- och ungdomspsykiatrin

Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken (BUP) i Kronoberg bedömer, utreder och behandlar barn och ungdomar till och med 18 år med allvarlig psykisk ohälsa.

Allvarlig psykisk ohälsa innebär ofta stora svårigheter i skolan, i hemmet, på fritiden eller inom flera/samtliga områden. Barn och ungdomar som kommer till oss har ofta problem med exempelvis:

  • Oro och ångest
  • Koncentrationssvårigheter
  • Stora utmaningar i sociala kontakter
  • Aggressivitet och stökighet
  • Nedstämdhet/depression
  • Att reglera kost och träning
  • Att ha upplevt traumatiska händelser
  • Att skada sig själva
  • Tvångstankar och tvångshandlingar
  • Kraftig rädsla för sådant andra vanligtvis inte är rädda för

Familjer med barn 0 – 5 år

Familjer med barn 0 – 5 år som har frågor kring barnets utveckling och beteende, nedstämdhet under spädbarnstiden eller kriser i familjen, bör istället vända sig direkt till Mödra- och barnhälsovårdspsykologerna (MBHV-psykologerna)

MBHV-psykologerna

Familjer med barn/ungdomar 6 – 18 år

Familjer med barn/ungdomar 6 – 18 årmed lättare till måttliga psykiska besvär, såsom oro/rädsla, nedstämdhet, kriser i livet, problem i familjen, stress eller sömnsvårigheter, bör istället vända sig direkt till barn- och ungdomshälsan,som arbetar med bedömning, rådgivning, stöd och information om psykisk ohälsa, behandlingar, gruppbehandling, föräldrastödsgrupper och föreläsningar.

Barn- och ungdomshälsan

För att få hjälp på BUP 

För att få hjälp på BUP krävs det att det inkommer en remiss till kliniken 

Egenremiss

Remiss för exempelvis skola och socialtjänst

Krav på remissinnehåll för remisser från andra vårdgivare

Vid frågor eller funderingar kan BUPs rådgivningstelefonkontaktas:

BUP:s rådgivningstelefon: 0470-58 61 10, öppen vardagar mellan 08.30 – 11.45). Telefonen är bemannad med en sjuksköterska.

BUP har mottagning på Centrallasarettet i Växjö (flyttar under våren 2019 till Dockanhuset) och på Lasarettet Ljungby.

Akuta ärenden

Vid akuta ärenden gällande barnpsykiatri, ring växeln 0470-58 80 00 och begär akutsjuksköterskan på BUP (tillgänglig dygnet runt).

Vid livshotande ärenden ring genast 112.

Senast uppdaterad: 8 maj 2019