Ökat behov av cancerehabilitering

Nya prognoser visar att antalet som lever med en cancerdiagnos kommer att fördubblas till år 2040. Fler drabbas och många lever med sin cancer under lång tid – eller får men efter sin behandling. Därför är behovet av rehabilitering för patienter med cancer stort. Sedan tre år tillbaka finns ett cancerrehabteam i Region Kronoberg med spetskompetens inom området

Cancerrehabilitering är för en del fortfarande ett relativt okänt begrepp.

Cancerrehabilitering handlar om att alla som är berörda av cancer ska uppnå bästa möjliga livskvalitet inom livets fysiska, psykiska, sociala och existentiella dimensioner. Målet är det ska vara en självklar del av vården, berättar Carina Modeus som är onkolog och psykiater och en del av cancerrehabteamet.

Förutom Carina består teamet av flera olika professioner, arbetsterapeut, dietist, kurator, psykolog, sexolog, sjukgymnast och sjuksköterska med barnfokus. Tillsammans erbjuder de råd, stöd och vägledning för kontaktsjuksköterskor och annan vårdpersonal. De träffar också patienter i allt större utsträckning och gör rehabiliteringsbedömningar och tar fram individuella planer.

Vårt team är ett komplement till den cancerrehabilitering som finns ute i verksamheten, vi har spetskompetens och har också ”lite andra glasögon på oss”. Vi försöker se till helheten och vet att exempelvis svårigheter att äta egentligen kan handla om helt andra saker som är kopplad till att man gått igenom en svår sjukdom, berättar Lotta Fredricsson, dietist.

Vill man kontakta teamet går det bra att ringa på telefon 6006 och det går också bra att skicka en remiss i Cosmic till remissmottagare cancerrehabteamet.

Gruppaktiviteter för cancerberörda

Cancerrehabteamet erbjuder även gruppaktiviteter för patienter och närstående.

Nu i vår startar vi upp en grupp i Ljungby där vi träffas fem eftermiddagar för att fika och dela erfarenheter, och varje tillfälle har olika teman. Vi ser gärna att alla verksamheter som träffar cancerberörda sprider information om den här möjligheten, berättar Tina Eriksson, samordnare för teamet.

 

(Redaktionell text från hälso- och sjukvårdens nyhetsbrev våren 2017.)

Senast uppdaterad: 13 november 2017