Barnens bästa gäller! i Kronoberg

Kronobergs kommuner och Region Kronoberg vill utveckla arbetsformer och samarbete med varandra för barnens bästa. 2017 fattades beslut i 17 politiska organ för att driva ett gemensamt arbete för tidiga och samordnade insatser för barnens bästa. Detta är unikt i Sverige. Arbetet har fått namnet: Barnens bästa gäller! i Kronoberg.

Barnens bästa gäller bildTillsammans skapar vi en trygg och säker uppväxt för VARJE barn genom främjande, tidiga och samordnade insatser. Målet är att utgå från barnets behov och inte hur myndigheterna är organiserade. Arbetet har inspirerats av Skottlands arbete ”Getting It Right For Every Child” (GIRFEC).

Parterna ska komma fram till gemensamma modeller/arbetssätt kring barn och unga. Arbetet leds av en styrgrupp med chefer från hälso- sjukvården, skolan, socialtjänsten och polisen. 

Se mötesanteckningar från styrgruppens möten

Hur processen fortskrider presenteras i ett nyhetsbrev.

Till nyhetsbrevet

Vill du komma i kontakt med processledare eller prenumerera på nyhetsbrevet? Hör av dig via e-post:

E-post till Barnens bästa gäller - i Kronoberg

Vad har hänt hitintills?

 • 2016: Gemensam ledningsgrupp med representanter från socialtjänst, skola och hälso- och sjukvård bestående av Kronobergs socialchefer, skolchefer och berörda centrumchefer i Region Kronoberg
 • 2016: Beslut om länsgemensam organisering för barnens bästa och tidiga insatser i 17 politiska organ
 • 2017: Ledningsgruppen besökte Skottland
 • 2017: Konferens med besök från Skottland i Kronoberg med över 500 deltagare
 • 2018: Ledningsgruppen har arbetat fram en gemensam handlingsplan och tidplan för vidare arbete som kommuner och Region Kronoberg fattar beslut om
 • 2018: Nulägesanalys: Hur arbetar vi idag och hur ser myndighetsgränserna ut?
 • 2018: Gemensam processledning för att ta arbetet vidare
 • 2019: Arbetsgrupper i regionens åtta kommuner med utgångspunkt från befintliga samverkansgrupper och hälso- och sjukvården. Grupperna ska jobba med Praxismodellen och ”Välfärdshjulet”. För att kunna samhandla mellan olika professioner är det grundläggande att vi har ett gemensamt språk och tolkar på samma sätt. Det är viktigt även för brukarna som kommer att involveras i arbetet.

Fakta om Skottlandsmodellen

Kronoberg har inspirerats av Skottlands arbete ”Getting It Right For Every Child” (GIRFEC). För barn och deras familjer har GIRFEC lett till ett bättre, enklare och mer förutsägbart stöd, tidigare insatser, stöd till fler barn, färre placerade barn, minskad ungdomskriminalitet, att det socioekonomiska utbildningsgapet minskar och att färre barn röker, använder alkohol och droger. GIRFEC är gemensamt framtagna modeller och arbetssätt som bygger på kunskap om vad som på bästa sätt bidrar till barns lärande och utveckling. Modellerna och arbetssätten tillämpas av bl.a. hälso- och sjukvården, idéburna organisationer, polisen, skolan och socialtjänsten.

Kontakt

Erika Lagergren

Processledare

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0767-20 77 53

Gunnel Gustafsson

Processledare

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 31 39

Lars Uddbäck

Utvecklingsledare

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 30 08

Senast uppdaterad: 28 februari 2020