Konferens för samarbete

I december 2019 bjöd styrgruppen för Barnens bästa gäller i Kronoberg in till ett möte i samverkans tecken. Med på mötet var ansvariga för socialtjänst, skola, hälso- och sjukvård, regional utveckling och polis.

Kronoberg är den enda region i Sverige som tar ett länsövergripande helhetsgrepp för en strukturerad samverkan kring barn med gemensamma verktyg. Med gemensamma krafter har processen gått fortare än planerat. Nu var det dags att informera beslutsfattare om läget och berätta om planerna framåt.

Barnens bästa - läget just nu, Region Kronoberg, öppnas i nytt fönster

Barnens bästa gäller! - i Lessebo, Lessebo kommun, öppnas i nytt fönster

Tillitsskapande organisering, Linnéuniversitetet, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad: 14 januari 2020