Regional samverkan

Region Kronoberg och länets åtta kommuner har en regional samverkansöverenskommelse om hur vi ska arbeta kring personer med psykisk funktionsnedsättning, psykisk ohälsa i Kronobergs län. Överenskommelsen gäller under perioden 2016-2019.

Genom samverkansöverenskommelsen har Region Kronoberg och länets kommuner enats om gemensamma förutsättningar för samverkan utifrån de fem fokusområdena inom området psykisk hälsa.

Vårt gemensamma ansvar är att skapa smidiga processer så att den enskildes behov blir bemött, uppmärksammat och tillgodosett på ett ändamålsenligt sätt. Varje individ ses som en unik person med individuella förutsättningar, vilket ställer krav på flexibel planering och mångfald i insatserna. Det ska finnas kontinuitet när det gäller metoder, struktur och information. Olika insatser ska kunna ges samtidigt och integrerat i stället för efter varandra i tur och ordning, vilket förutsätter gränsöverskridande samarbete.

Målsättningen är att säkerställa att individer som har behov av samordning erbjuds det, grundat på en helhetssyn av individens behov. Samordningen ska bygga på delaktighet och samtycke från den enskilde och klargöra det samlade behovet av insatser och vilken enhet som är ansvarig för respektive insats. Genom samhandling ska vi verka för att ge rätt insats, på rätt nivå och vid rätt tidpunkt för att gynna den enskilde.

Nuvarande organisationsskiss

Organisationsskiss

Medlemmar

Pernilla Dahlin, Alvesta kommun
Johanna Ekbring, Uppvidinge kommun
Jonas Ericsson, Region Kronoberg
Linda Farkas, Ljungby kommun
Elin Görbring, Älmhults kommun
Kristin Jeansson, Växjö kommun
Erika Lagergren, Region Kronoberg
Anna-Maria Lindblom, Lessebo kommun
Pernilla Risberg, Tingsryds kommun
Malin Wideberg, Markaryds kommun

Attention Kronoberg
Autism- och aspergerföreningen Kronobergs län
FUB Kronobergs län
Kronobergs brukarråd inom missbruks- och beroendevården
Personliga Ombud Kronoberg

Länsgruppen består av kommunrepresentanter från Kronobergs åtta kommuner samt brukarorganisationer. Gruppen träffas ca en gång per månad med uppdrag att utveckla och samordna de länsgemensamma insatserna för en ökad psykisk hälsa utifrån den årliga överenskommelsen mellan staten och SKL.

Mötesanteckningar

2018-02-26, pdf, öppnas i nytt fönster

2018-03-19, pdf, öppnas i nytt fönster

2018-04-16, pdf, öppnas i nytt fönster

2018-05-21, pdf, öppnas i nytt fönster

2018-06-11, pdf, öpnnas i nytt fönster

2018-08-20, pdf, öppnas i nytt fönster

2018-09-24, pdf, öppnas i nytt fönster

2018-10-22, pdf, öppnas i nytt fönster

2018-12-10, pdf, öppnas i nytt fönster

2019-01-25, pdf, öppnas i nytt fönster

2019-02-25, pdf, öppnas i nytt fönster

2019-03-28, pdf, öppnas i nytt fönster

2019-04-29, pdf, öppnas i nytt fönster

2019-05-27, pdf, öppnas i nytt fönster

2019-06-19, pdf, öppnas i nytt fönster

2019-08-13, pdf, öppnas i nytt fönster

2019-09-12, pdf, öppnas i nytt fönster

2019-10-08, pdf, öppnas i nytt fönster

2019-11-06, pdf, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad: 15 augusti 2019