SUF-nätverket

SUF står för samverkan, utveckling och föräldraskap. Samverkan kring barn och föräldrar i familjer där någon förälder har intellektuell funktionsnedsättning eller andra betydande kognitiva funktionsnedsättningar.

Möter du i ditt arbete föräldrar eller blivande föräldrar med kognitiva svårigheter som du tror kan behöva stöd i sitt föräldraskap? Professionella som träffar dessa familjer hamnar ofta i situationer av överväganden och bedömningar för att avgöra vad som är ”good enough” för barnet. Den professionelle kan brottas med funderingar kring ”När ska jag agera?”, ”Hur långt sträcker sig mitt ansvar?”, ”Vilka resurser finns?” och ”Vem kan jag samarbeta med i dessa frågor?”

Har du sådana frågor är du välkommen att konsultera länets SUF-nätverk. Se våra kontaktuppgifter nedan och ta kontakt med någon av oss för att boka en tid till något av våra möten för att komma och diskutera det du vill ha hjälp med.

Mötestider hösten 2019

  • 2/9 kl 9-11
  • 14/10 kl 9-11
  • 25/11 kl 9-11

 

Alla möten är på Vuxenhabiliteringen.

SUF-nätverket är ett nätverk bestående av representanter för mödra- och barnhälsovård, barn- och ungdomshabilitering, vuxenhabilitering, socialtjänst och omsorgsverksamhet. Syftet med SUF-gruppen är att finnas tillgänglig för konsultation, att verka för att sprida kunskap kring aktuell forskning och erfarenhet på området samt att inom den egna verksamheten verka för att stödet till dessa föräldrar förbättras och utvecklas.

Målgruppen är föräldrar med intellektuella funktionsnedsättningar och andra kognitiva funktionsnedsättningar, t.ex. neuropsykiatriska funktionsnedsättningar - när svårigheterna är av den arten att de påverkar föräldraförmågan.

Det finns oftast behov av stöd från olika verksamheter och därför är det viktigt att utveckla samverkan och samordning. Målet är att skapa bästa förutsättningar från första början, vilket kräver en aktiv hållning från de professionella som möter dessa föräldrar och barn. I arbetet behövs både ett barn- och ett vuxenperspektiv. Läs mer i SUF-gruppens kunskapssammanställning, länk till dokumentet finns nedan.

Appar

Sök på apparnas namn i AppStore eller Google Play för att ladda ner dem.

  • Kläder efter väder
  • Matglad

Hemsidor

Föräldrar med ASD

Handbok för ett bättre familjeliv.

Tema barn och föräldrar på 1177.se

Här finns bland annat information om barns utveckling och instruktionsfilmer om hur man lyfter ett litet barn, som kan användas vid inlärning av föräldrafärdigheter.

Bildstöd för kommunikation och informationsmaterial

Här kan vem som helst utan kostnad skapa kommunikationsstöd genom att bildsätta ord och korta texter. Det finns flera olika mallar att utgå ifrån.

SUF-Kunskapscentrum Region Uppsala

Om stöd till barn och föräldrar i familjer där någon förälder har kognitiva svårigheter som påverkar föräldraförmågan.

Infoteket om funktionshinder Region Uppsala

Information om olika funktionsnedsättningar – främst medfödda eller tidigt förvärvade. Aktuell information, faktatexter, litteratur- och evenemangstips samt möjlighet att ställa frågor till experter.

Kontakt

Markaryds kommun

Socialförvaltningen IFO
Linda Werner, behandlare
Barn och Familj
0433-738 31
Det här är en e-postadress

Ljungby kommun

Socialförvaltningen IFO
Annica Olofsson, 1:e behandlare 
Öppenvården barn, ungdom och vuxen missbruk
073-373 96 86
Det här är en e-postadress

Socialförvaltningen IFO
Emma Albinsson, behandlare
Familjebehandling
072-162 80 86
Det här är en e-postadress

Tingsryds kommun

Ingmarie Johansson, LSS/SoL handläggare
0477-443 33

Rosita Morin, familjepedagog
070-208 28 46

Det här är en e-postadress

Uppvidinge kommun

Socialtjänst, IFO-öppenvården

Pia Lindgren, enhetschef
070-669 17 74

Annette Jakobsson, behandlare
070-222 24 58

Det här är en e-postadress

Växjö kommun

Förvaltningen arbete och välfärd
Ann-Margret Andersson, enhetschef 
Avdelning Barn och Familj
0470-43 285
Det här är en e-postadress

Rådgivningstelefon: 0470-435 90

Omsorgsförvaltning och Arbete och Välfärd
Kristin Jeansson, anhörigkonsulent
0470-41 848
Det här är en e-postadress

Utbildningsförvaltningen
Annika Sandberg, verksamhetschef elevhälsan och verksamhetsutvecklare
Växel: 0470-410 00
Det här är en e-postadress

Kvinnokliniken

Emma Tunér Nyström, kvalitetsansvarig
0372-58 58 44, 0709-67 31 09
Det här är en e-postadress

Barnhälsovården

Anna Noryd, barnhälsovårdssamordnare
Familjehälsan, Barn- och ungdomskliniken
0470-58 65 13
Det här är en e-postadress

Mödra- och barnhälsovårdens psykologenhet

Maja Zucconi-Mazzini, psykolog
0470-58 26 20
Det här är en e-postadress

Barn- och ungdomshabiliteringen

Susanne Lindgren, specialpedagog
0470-58 86 88
Reception: 0470-58 87 00
Det här är en e-postadress

Vuxenhabiliteringen

Karin Kamp, psykolog
0470-58 88 03 
Det här är en e-postadress

Madeleine Nordström
0470-58 32 86
Det här är en e-postadress

Reception: 0470-58 87 30 (öppet kl. 8.30-15.00)

Senast uppdaterad: 19 juni 2019