Hjälpmedel

Region Kronoberg tillhandahåller hjälpmedel för att underlätta det dagliga livet vid olika typer av funktionsnedsättningar. Hjälpmedel förskrivs efter individuell behovsbedömning. Hjälpmedelsansvar och riktlinjer för vilka kriterier, professioner och enheter som får förskriva respektive hjälpmedel anges i regionens gemensamma hjälpmedelshandbok.

Hjälpmedel för förflyttning, sitta, ligga och stå förskrivs till barn och ungdomar upp till och med 17 år. Hjälpmedescentralens konsulenter erbjuder vid behov stöd till förskrivare. 

All service och reparation av hjälpmedel inom gruppen utförs av tekniker på hjälpmedelscentralen.

Elrullstolar förskrivs till alla åldrar. Hjälpmedelscentralens konsulenter fungerar som enda förskrivare av elrullstolar.

Konsulenternas telefontid är tisdagar och torsdagar klockan 08:15-09:00. 

Ansvarsområde konsulent

Tillfälligt hjälpmedelsbehov, till exempel vid benfraktur, pdf, öppnas i nytt fönster

Behov av sittanpassning

Cykelbidrag, pdf, öppnas i nytt fönster

Grundsortiment

Arbetsstolar och sittsystem, pdf, öppnas i nytt fönster

Bälten och selar, pdf, öppnas i nytt fönster

Cyklar, pdf, öppnas i nytt fönster

Elrullstolar, pdf, öppnas i nytt fönster

Gånghjälpmedel, pdf, öppnas i nytt fönster

Manuella rullstolar, pdf, öppnas i nytt fönster

Personlyftar och lyftselar, pdf, öppnas i nytt fönster

Portabla ramper, pdf, öppnas i nytt fönster

Scootrar, pdf, öppnas i nytt fönster

Sulkys, pdf, öppnas i nytt fönster

Överflyttningshjälpmedel, pdf, öppnas i nytt fönster

Beslutstöd och informationsblad

Hälsodeklaration inför eventuell förskrivning av elrullstol/scooter, öppnas i nytt fönster

Utprovningsprotokoll Azalea, pdf, öppnas i nytt fönster

Utprovningsprotokoll Bora Modulite Linx, pdf, öppnas i nytt fönster

Utprovningsprotokoll Comet Pro, pdf, öppnas i nytt fönster

Utprovningsprotokoll Cross 5, pdf, öppnas i nytt fönster

Utprovningsprotokoll iChair-mcFront, pdf, öppnas i nytt fönster

Utprovningsprotokoll Kite Modulite Linx, pdf, öppnas i nytt fönster

Utprovningsprotokoll Kudu 16", pdf, öppnas i nytt fönster

Utprovningsprotokoll Kudu 22", pdf, öppnas i nytt fönster

Utprovningsprotokoll Orion Metro, pdf, öppnas i nytt fönster

 

Enskilda ärenden, docx, öppnas i nytt fönster

Enskilt ärende - uppföljningsformulär, docx, öppnas i nytt fönster

Överföring av förskrivaransvar, docx, öppnas i nytt fönster

Övertagande av specialanpassad produkt, docx, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Hjälpmedelscentralen

Telefon: 0470-58 86 60

Det här är en e-postadress

Hjälpmedel för personlig vård förskrivs till barn- och ungdomar till och med 17 år. Hjälpmedelscentralens konsulenter erbjuder vid behov stöd till förskrivare. All service och reparation av hjälpmedel inom gruppen utförs av tekniker på hjälpmedelscentralen.

Konsulenternas telefontid är tisdagar och torsdagar klockan 08:15-09:00. 

Ansvarsområde konsulent.

Grundsortiment

Hygienhjälpmedel, pdf, öppnas i nytt fönster

Informationsblad

Enskilda ärenden, docx, öppnas i nytt fönster

Enskilt ärende - uppföljningsformulär, docx, öppnas i nytt fönster

Överföring av förskrivaransvar, docx, öppnas i nytt fönster

Övertagande av specialanpassad produkt, docx, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Hjälpmedelscentralen

Telefon: 0470-58 86 60

Det här är en e-postadress

Hjälpmedel som underlättar vardagskommunikation och som förbättrar eller förstärker kognitiva förmågor förskrivs till alla åldrar. Hjälpmedelscentralens konsulenter erbjuder vid behov stöd till förskrivare. All service och reparation av hjälpmedel inom gruppen utförs av tekniker på hjälpmedelscentralen.

Konsulenternas telefontid är tisdagar och torsdagar klockan 08:15-09:00. 

Ansvarsområde konsulent

Grundsortiment

Kognitionshjälpmedel, pdf, öppnas i nytt fönster

Tyngdtäcken, bollvästar och bolldynor, pdf, öppnas i nytt fönster

Utökad beskrivning av Kronobergs sortiment av kognitionshjälpmedel, pdf, öppnas i nytt fönster

Utökad beskrivning av Kronoberg sortiment av kognitionshjälpmedel för demenssköterskor, pdf, öppnas i nytt fönster

Samtalsapparater och röstförstärkare, pdf, öppnas i nytt fönster

Talflyt, porttelefon, larm och manöverkontakter, pdf, öppnas i nytt fönster

Utökad beskrivning av Kronobergs sortiment av kommunikationshjälpmedel, pdf, öppnas i nytt fönster

Beslutstöd och informationsblad

Avancerad samtalsapparat - behovsbedömning, docx, öppnas i nytt fönster

Kalender till mobiltelefon - behovsbedömning, docx, öppnas i nytt fönster

Porttelefon - faktainsamling inför förskrivning, pdf, öppnas i nytt fönster

Tyngdtäcke - behovsbedömning inklusive uppföljning, pdf, öppnas i nytt fönster

Tyngdväst - behovsbedömning inklusive uppföljning, pdf, öppnas i nytt fönster

 

Enskilda ärenden, docx, öppnas i nytt fönster

Enskilt ärende - uppföljningsformulär, docx, öppnas i nytt fönster

Överföring av förskrivaransvar, docx, öppnas i nytt fönster

Övertagande av specialanpassad produkt, docx, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Hjälpmedelscentralen

Telefon: 0470-58 86 60

Det här är en e-postadress

Behandlingshjälpmedel som förskrivs är framförallt positioneringskuddar och hjälpmedel som förebygger trycksår hos barn och ungdomar upp till och med 17 år. Träningshjälpmedel förskrivs till alla åldrar. Hjälpmedelscentralens konsulenter erbjuder vid behov stöd till förskrivare. All service och reparation av hjälpmedel inom gruppen utförs av tekniker på hjälpmedelscentralen.

Konsulenternas telefontid är tisdagar och torsdagar klockan 08:15-09:00. 

Ansvarsområde konsulent

Behov av sittanpassning

Grundsortiment

Madrasser, pdf, öppnas i nytt fönster

Positioneringskuddar, pdf, öppnas i nytt fönster

Sittdynor, pdf, öppnas i nytt fönster

Sängar, pdf, öppnas i nytt fönster

Behandling- och träningshjälpmedel, pdf, öppnas i nytt fönster

Beslutstöd och informationsblad

Utprovningsprotokoll - Easystand bantam medium, pdf, öppnas i nytt fönster

Träningshjälpmedel - uppföljning, docx, öppnas i nytt fönster

 

Enskilda ärenden, docx, öppnas i nytt fönster

Enskilt ärende - uppföljningsformulär, docx, öppnas i nytt fönster

Överföring av förskrivaransvar, docx, öppnas i nytt fönster

Övertagande av specialanpassad produkt, docx, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Hjälpmedelscentralen

Telefon: 0470-58 86 60

Det här är en e-postadress

Glasögonbidrag

Glasögonbidrag gäller för barn och ungdom som är folkbokförd i Kronobergs län. För att få bidrag för glasögon eller kontaktlinser krävs ett aktuellt recept eller ordinationsunderlag från en ögonläkare, ortoptist eller optiker.

Bidraget gäller för barn och ungdom till och med 31 december det året ungdomen fyllt 19 år. Region Kronobergs bidrag uppgår till 800 kr per person. Om kostnaden för glasögon eller kontaktlinserna är lägre än 800 kr per person ska bidraget uppgå till den faktiska kostnaden. Bidraget gäller inte för exempelvis putsduk, linsvätska mm.

Glasögonbidrag, docx, öppnas i nytt fönster

Kontaktuppgifter

Hjälpmedelscentralen

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 86 60

Synhabiliteringen

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 87 30

Hörselhabiliteringen

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 87 30

Senast uppdaterad: 8 maj 2019