Patientsäkerhet

Patientsäkerhet handlar ytterst om skydd mot vårdrelaterad skada. En säker vård är något som är mycket viktigt för alla, patienten känner trygghet, medarbetarna är mer tillfreds med sitt arbete och merkostnaden för att rätta till misstag minskar.

Patientsäkerhetsarbetet i Region Kronoberg ska i enlighet med patientsäkerhetslagen bedrivas med ett systemperspektiv, vara långsiktigt och ha ett uttalat patientfokus där patienter och närstående ska göras delaktiga.

Vårt patientsäkerhetsarbete omfattar följande strategiska områden:

  • säkerhetskultur
  • förebyggande arbete
  • risk- och avvikelsehantering
  • identifiering och utredning av vårdskador.

Tre perspektiv för en säker vård

Dessa är att vi är patientfokuserade, kunskapsbaserade och organiserade för att skapa förutsättningar för en säker vård.

Det ställer stora krav på hela organisationen, att se över alla våra processer, om vi ska lyckas förbättra kvaliteten på säkerhet i vården. Vårdskador ska förhindras genom ett aktivt riskförebyggande arbete. Mänskliga fel och misstag, som leder till att patienter kommer till skada, ska minimeras genom systemtänkande och delaktighet i planering av de egna arbetsprocesserna. Detta är avgörande.

Genom nya arbetssätt kan vården bli säkrare

Patientsäkerhet handlar om systematisk kvalitetsutveckling. Genom att utveckla nya arbetssätt kan vården bli säkrare. Sammanhållande för patientsäkerhetsarbetet är chefläkare, patientsäkerhetssamordnare, vårdhygien, patientsäkerhetsnätverket och Utvecklingsenheten.

Senaste pressmeddelande

Se de senaste anmälningarna enligt lex Maria, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Pär Lindgren

Regional chefläkare

Arbetar som regionansvarig chefläkare. Arbetsuppgifterna innefattar: Huvudansvar för det regionövergripande patientsäkerhetsarbetet Stödfunktion och internkontroll i patientsäkerhetsfrågor Analysleda...

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 83 04, 0709-84 46 09

Intern post

Skickas till:

Patientsäkerhet

H-huset plan 5

CLV

Extern post

Skickas till:  

Region Kronoberg

Patientsäkerhet

Hus H (plan 5), Centrallasarettet

351 85 Växjö 

Senast uppdaterad: 8 maj 2019