Mätresultat

En del i patientsäkerhetsarbetet handlar om att mäta. På nationell nivå mäts basala hygien- och klädregler, vårdrelaterade infektioner samt förekomsten av trycksår i samband med vård.

Under varje flik finns resultat både från lokala och nationella mätningar. 

Vår och höst genomför Sveriges kommuner och landsting en punktprevalensmätning av vårdrelaterade infektioner. Det vill säga, en mätning som visar antalet infektioner vid ett enstaka tillfälle.

Mätningarna ger en ögonblicksbild och resultaten vissar att det är viktigt att vi fortsätter med vårt förebyggande patientsäkerhetsarbete.

De vanligaste vårdrelaterade infektionerna är urinvägsinfektion, hud- och sårinfektioner samt lunginflammation.

Nationella resultat

SKL's mätning av vårdrelaterade infektioner, öppnas i nytt fönster

Lokala resultat

2016 och  våren 2017, pdf, öppnas i nytt fönster

Våren 2015 Kronoberg, pdf, öppnas i nytt fönster

Äldre resultat

Våren 2014 Kronoberg, pdf, öppnas i nytt fönster

Hösten 2013 Kronoberg, pdf, öppnas i nytt fönster

Våren 2013 Kronoberg, pdf, öppnas i nytt fönster

Hösten 2012 Kronoberg, pdf, öppnas i nytt fönster

Våren 2012 Kronoberg, pdf, öppnas i nytt fönster

Hösten 2011 Centrallasarettet Växjö, pdf, öppnas i nytt fönster

Hösten 2011 Lasarettet Ljungby, psykiatri och rehabilitering, pdf, öppnas i nytt fönster

Våren 2011 Kronoberg, pdf, öppnas i nytt fönster

Hösten 2010 Kronoberg, pdf, öppnas i nytt fönster

Våren 2010 Kronoberg, pdf, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad: 7 september 2018