Arbetsmaterial för personcentrerad vård

Här hittar du verktyg och arbetsmaterial som du kan använda och inspireras av i arbetet med personcentrerad vård.

Här finns exempel på olika trycksaker som kan användas i mötet med patienten. De flesta är gjorda i word, så de kan enkelt anpassas efter din verksamhet.

Att tänka igenom inför samtal med vårdpersonal, pdf, öppnas i nytt fönster

Välkommen till avdelning X, word, öppnas i nytt fönster

Vårddagbok, avdelning X, word, öppnas i nytt fönster

För att få igång en dialog på arbetsplatserna finns 30 stycken dialogkort, med frågor och dilemman kopplade till personcentrerad vård. 

Exempel på frågor:

  • En patient har väldigt bestämda åsikter om hur hen vill ha det. Vi bedömer att det rent medicinskt inte är rimliga önskemål. Hur hanterar vi detta?
  • Patienten Kalle röker två paket cigaretter om dagen. Nu ska han genomgå en operation där vi starkt rekommenderar att han slutar röka för att få bästa möjliga effekt. Kalle säger nej, med motiveringen: ”Cigaretterna sätter guldkant på mitt liv!” 
    Vad gör vi nu?

Dialogkort om personcentrerad vård, pdf (öppnas i nytt fönster)

Om du vill få korten utskrivna som en kortlek på kraftigt papper, kontakta vårt interna tryckeri!

Tryckeri och kopiering 

Här finns exempel på filmer som kan inspirera och ge kunskap om personcentrerad vård. Öppna filerna i webbläsaren Chrome och inte i Internet Explorer.

1. Vi möter människor varje dag (Region Kalmar län.  3:50 minuter. Endast musik.)

2.Empathy: The Human Connection to Patient Care. (Cleveland Clinic. 4:23 minuter. Endast musik.)

3. All that we share. (TV2 Danmark. 3:00. Engelska och danska.)

4. We’re the Superhumans. (Rio OS, Paralympics 2016. 3:12. Engelska.)

5.Patienter - röster om personcentrerad vård (GPCC, Göteborgs universitet, 3:18 minuter, Svenska)

6. Dagens patient – Lena med Parkinsons sjukdom  (Sara Riggare. 2:33 minuter. Svenska)

7. Patienter som berättar om när de känner sig trygga i vården (SKL, 5:02 minuter. Svenska)

8. Patientkontrakt i praktiken- Rehabmedicin vid Hallands sjukhus har kulturen och strukturen på plats. (13:1 minuter. )

9.Bemötande i praktiken(Gunilla bokar återbesök 1:46. Saras läkarbesök 1:59. Davids uppföljning 1:58. Birgitta skrivs ut 2:01) (Kunskapsguiden/Socialstyrelsen. Svenska)

10. Att lämna ett svårt sjukdomsbesked, film 1. (HFS-nätverket. 12:01. Svenska.)

11. Att lämna ett svårt sjukdomsbesked, film 2 – personcentrerad vård. (HFS-nätverket 15:02. Svenska.)

12. Ungdomen Trevor med diabetes typ 1 vill vara delaktig (IHI Open School. 4:42. Engelska.)

13Partnerskap - personcentrering inom hälso- och sjukvården(GPCC, Göteborgs universitet, 5:43 minuter)

14. Andra ronden – personcentrerad vård på en medicinavdelning (Kungälvs sjukhus, 9:41 minuter, Svenska)

15. Patientkontrakt och patientsäkerhet går hand i hand. (7:33 minuter Så lyckades ortopeden i Oskarshamn bygga sin kultur. 10:14 minuter) (SKL. Svenska)

PCV-spelet tar med dig på en reflekterande resa kring vad personcentrerad vård innebär. Där får du genomföra uppdrag som utspelar sig både i appen och i din vardag. Själva syftet med spelet är att du ska förstå vad personcentrerat arbetssätt innebär och hur det går till i praktiken.

Appen hämtas i App Store, för iPad och iPhone.

På hälsobiblioteket finns en hel del böcker om personcentrerad vård. Via hälsobiblioteket kan du också hitta aktuella artiklar, rapporter, forskning med mera. 

Litteratur om personcentrerad vård, öppnas i nytt fönster

Omvärldsbevakning, personcentrerad vård, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad: 5 december 2018