Arbetsmaterial för personcentrerad vård

Här hittar du verktyg och arbetsmaterial som du kan använda och inspireras av i arbetet med personcentrerad vård.

En studiecirkel handlar om att ta vara på en grupps samlade kunskaper och erfarenheter, för lärande och utvecklings, både i gruppen och för varje deltagare. Cirkelledaren har en mer sammanhållande roll än att vara lärare, föreläsare eller den som står för faktaförmedling. Ansvaret för genomförandet och ett aktivt deltagande finns i hela gruppen.

Denna studiecirkel syftar till att bli inspirerad till reflektion om vad personcentrerad vård betyder för var och en, i sin yrkesroll och i sitt uppdrag. Den ska också stimulera att gå från ord till handling.

Studiematerial

Manual

Bildspel

Kontakt: Maria Kaukinen

Det här är en e-postadress

 

I detta bildspel finns citat från patienter, närstående och personal. Citaten är inhämtade i samband med att utvecklingsstrategin Närmare kronobergaren togs fram.

Röster från Kronoberg

Photolangage är en fransk pedagogik med svart/vita bilder och en metod för att arbeta med dessa bilder. Syftet är att stimulera deltagarna till engagemang och aktiv delaktighet. Var och en använder sin emotionella intelligens och reflekterar utifrån sin specifika livshistoria och personlighet. Arbetsmetoden bygger på ett personligt möte med ett fotografi, vilket skapar reflektion utifrån en given uppgift. Det personliga mötet med bilden berättas till de andra i gruppen och blir en viktig del i den fortsatta processen. Materialet och metoden används också i behandlingssyfte och finns redovisat i olika forskningsstudier.

Reflektionskorten finns på hälsobiblioteket på CLV och LL för utlåning.

För att få igång en dialog på arbetsplatserna finns 30 stycken dialogkort, med frågor och dilemman kopplade till personcentrerad vård. 

Exempel på frågor:

  • En patient har väldigt bestämda åsikter om hur hen vill ha det. Vi bedömer att det rent medicinskt inte är rimliga önskemål. Hur hanterar vi detta?
  • Patienten Kalle röker två paket cigaretter om dagen. Nu ska han genomgå en operation där vi starkt rekommenderar att han slutar röka för att få bästa möjliga effekt. Kalle säger nej, med motiveringen: ”Cigaretterna sätter guldkant på mitt liv!” 
    Vad gör vi nu?

Dialogkort om personcentrerad vård, pdf (öppnas i nytt fönster)

Om du vill få korten utskrivna som en kortlek på kraftigt papper, kontakta vårt interna tryckeri!

Tryckeri och kopiering 

Här finns exempel på filmer som kan inspirera och ge kunskap om personcentrerad vård. Öppna filerna i webbläsaren Chrome och inte i Internet Explorer.

1. Vi möter människor varje dag (Region Kalmar län.  3:50 minuter. Endast musik.)

2.Empathy: The Human Connection to Patient Care. (Cleveland Clinic. 4:23 minuter. Endast musik.)

3. All that we share. (TV2 Danmark. 3:00. Engelska och danska.)

4. We’re the Superhumans. (Rio OS, Paralympics 2016. 3:12. Engelska.)

5.Patienter - röster om personcentrerad vård (GPCC, Göteborgs universitet, 3:18 minuter, Svenska)

6. Dagens patient – Lena med Parkinsons sjukdom  (Sara Riggare. 2:33 minuter. Svenska)

7. Patienter som berättar om när de känner sig trygga i vården (SKL, 5:02 minuter. Svenska)

8. Patientkontrakt i praktiken- Rehabmedicin vid Hallands sjukhus har kulturen och strukturen på plats. (13:1 minuter. )

9.Bemötande i praktiken(Gunilla bokar återbesök 1:46. Saras läkarbesök 1:59. Davids uppföljning 1:58. Birgitta skrivs ut 2:01) (Kunskapsguiden/Socialstyrelsen. Svenska)

10. Att lämna ett svårt sjukdomsbesked, film 1. (HFS-nätverket. 12:01. Svenska.)

11. Att lämna ett svårt sjukdomsbesked, film 2 – personcentrerad vård. (HFS-nätverket 15:02. Svenska.)

12. Ungdomen Trevor med diabetes typ 1 vill vara delaktig (IHI Open School. 4:42. Engelska.)

13Partnerskap - personcentrering inom hälso- och sjukvården(GPCC, Göteborgs universitet, 5:43 minuter)

14. Andra ronden – personcentrerad vård på en medicinavdelning (Kungälvs sjukhus, 9:41 minuter, Svenska)

15. Patientkontrakt och patientsäkerhet går hand i hand. (7:33 minuter Så lyckades ortopeden i Oskarshamn bygga sin kultur. 10:14 minuter) (SKL. Svenska)

Lär dig mer om personcentrerad vård med spelappen PCV-spelet, som finns gratis på App Store och Google Play.

Appen är framtagen i en samverkan mellan Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs Universitet, GPCC och Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård, HFS.

Mer information om appen och även en pedagogisk handledning finns på GPCC:s hemsida.

PVC-spelet, öppnas i nytt fönster

På hälsobiblioteket finns en hel del böcker om personcentrerad vård. Via hälsobiblioteket kan du också hitta aktuella artiklar, rapporter, forskning med mera. 

Litteratur om personcentrerad vård, öppnas i nytt fönster

Omvärldsbevakning, personcentrerad vård, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad: 5 december 2018