Rättspsykiatri

Rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö har som regeringsgodkänd rättspsykiatrisk verksamhet uppdraget att vårda patienter som av domstol är överlämnade till rättspsykiatrisk vård. Kliniken har också ett primärt uppdrag att vårda patienter som kommer från häkte och anstalt, där Kriminalvården bedömer att det finns vårdbehov, kombinerat med krav på mycket hög säkerhet.

Rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö är södra sjukvårdsregionens specialistklinik. Vården fokuseras mot patienter som är i behov av högspecialiserad rättspsykiatrisk vård, vård som inte går att uppbringa någon annanstans i södra Sverige. Kliniken består av 11 slutenvårdsavdelningar, det finns 128 vårdplatser, varav 121 vårdplatser är fastställda, samt en särskild öppenvårdsenhet (öppenvård ges endast till Region Kronoberg och Landstinget Blekinge).

Kliniken uppbär alla tre säkerhetsnivåerna enligt SOSFS 2006:9 (nivå 1, 2 och 3), vilket medför att patienter från hela landet, som av olika skäl kräver högre säkerhet remitteras till rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö, kliniken har utifrån detta 10 miljoner som upptagningsområde.

Det finns en väl uppbyggd, verksamhetsnära forsknings- och utvecklingsenhet som utgör motor för en del av södra regionens vetenskapsinriktning gällande rättspsykiatri och är en forsknings- och utvecklingsenhet som ständigt bidrar till kreativ samverkan och kunskapsspridning.

Rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö är intäktsfinansierad, vid kliniken finns ca 450 medarbetare med multibredd avseende både yrkesprofession och grundkompetens.

Vid frågor kontakta medicinsk sekreterare vid Rättspsykiatriska regionkliniken på telefonnummer 0470-58 62 20 eller via mejladress
Det här är en e-postadress

Förfrågan om vårdplats

Tel: 0709-67 33 00, fax: 0470-58 69 99, minicall: 0746-20 02 14

Formulär för vårdplatsförfrågan, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad: 18 december 2019