Forskning och utveckling på Rättspsykiatriska regionkliniken

Forsknings- och utvecklingsverksamheten på Rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö bedriver patientnära forskning. Det gör vi i nära samarbete med andra myndigheter och aktörer i landet som arbetar med personer med aggressivt och kriminellt beteende som har allvarlig psykisk ohälsa, eller befinner sig i riskzonen för detta.

Konkret innebär det både mindre utvecklingsarbeten lokalt på kliniken och större forskningsprojekt i samverkan med universitet och närliggande verksamheter. Verksamheten har också en viktig uppgift att sprida kunskap vidare ut i samhället och till de som möter personer med denna typ av problematik. Verksamheten är en del av FoU Kronoberg och verkar även för att stimulera rättspsykiatrisk forskning i Södra Sjukvårdsregionen genom Södra regionvårdsnämnden.  

Aktuell forskning

FoU Kronoberg

Kontakta oss om du är nyfiken, har idéer eller är sugen på att samarbeta.

Nationell samverkan för psykisk hälsa, NSPH, har intervjuat forskningskoordinator Märta Wallinius om arbetet med att skapa en kvalitetssäkrad rättspsykiatrisk vård och hur konkreta handlingsplaner kan bidra till minskad risk för återfall i våldsbrott.

Podden: En kafferast i kunskapsfabriken, öppnas i nytt fönster

Medarbetare Forskning och utveckling rättspsykiatrin

Märta Wallinius

Forskningskoordinator, legitimerad psykolog och medicine doktor

Märta Wallinius är leg. psykolog och medicine doktor, disputerad i ämnet Rättspsykiatri vid Medicinska Fakulteten, Lunds universitet år 2012. Hennes avhandling handlar om kliniska, kognitiva och betee...

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 99 33, 0709-67 30 04

Johan Berlin

PTP-psykolog med forskningstjänstgöring

Johan Berlin tog sin psykologexamen vid Lunds Universitet i januari 2017. Innan dess har han erfarenhet som skötare i både rättspsykiatrisk och akut allmänpsykiatrisk vård.

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 31 95, 0720-83 18 98

Carl Delfin

Doktorand

Carl har en filosofie magisterexamen i psykologi från Högskolan Kristianstad (2014), en filosofie kandidatexamen i sociologi, inriktning kriminologi, från Linnéuniversitetet i Växjö (2013) och är seda...

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 62 20, 0709-67 30 05

Malin Hildebrand Karlén

Fil. Dr, legitimerad psykolog, gästforskare

Centrum för etik, juridik och mental hälsa, Göteborgs universitet

Natalie Laporte

Doktorand

Natalie Laporte arbetar vid Rättspsykiatriska Regionkliniken i Växjö. Hon arbetar just nu med en studie om självriktad- och utåtriktad aggression och som innefattar 100 rättspsykiatriska patienter. Na...

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 60 28, 0709-84 46 22

Eva Lindström

Chefläkare för rättspsykiatrin

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0734-16 28 42

Andreas Söderberg

Studerandesamordnare

Andreas Söderberg är leg. sjuksköterska (2009) med vidareutbildning i psykiatri (2011). Han har en filosofie magisterexamen i vårdvetenskap (2013). Samtliga utbildningar har han förskaffat på Linnéuni...

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 90 33, 0767-20 79 12

Senast uppdaterad: 19 juni 2018