Jobba inom rättspsykiatrin

Är du intresserad av att söka jobb på rättspsykiatriska regionkliniken?

Mejla din intresseanmälan!

Att vårdas under tvång innebär en inskränkning av människans mest grundläggande rättighet; att själv bestämma över sin tillvaro. Detta ställer särskilda krav på medarbetarna. Flera av klinikens patienter är dömda för brott. För att jobba här måste man ha förmågan att se människan bakom brottet och kunna möta patienten i olika situationer. Det är också viktigt att kunna använda sig själv som ett verktyg i omvårdnadsarbetet. Då skapas en vårdrelation där patienten ges möjlighet till bearbetning och tillväxt. Så lyder rättspsykiatrins värdegrund, vår vardag. Tidigare erfarenhet från rättspsykiatrisk vård ses som en merit. I samband med rekryteringen begär vi utdrag från brotts- och misstankeregistret. 

All vård och behandling sker enligt ett teamorienterat arbetssätt, vilket innebär att klinikens olika kompetenser sammanstrålas runt patienten. På så sätt kan vi vara flexibla och anpassa vårdinsatserna efter varje patients individuella behov. 

Yrkesgrupper på Rättspsykiatriska regionkliniken

På kliniken pågår ett ständigt kvalitets- och utvecklingsarbete. På det personliga planer finns möjlighet till kompetensutveckling och fördjupning inom bland annat KBT och MI-samtal.

Senast uppdaterad: 30 maj 2018