Kalender vårdgivare

jun 18

Grundläggande utbildning i patientsäkerhet för semestervikarier

Tid: 08:00 - 12:15

Plats: Galaxen, Ljungby lasarett

För semestervikarier inom hälso- och sjukvård i Region Kronoberg.

jun 19

Trycksårsprevention

Tid: 13:00 - 15:30

Plats: Poseidon, CLV Växjö

Utbildning för nyanställda undersköterskor och sjuksköterskor som deltar i regionens introduktionsutbildning.

jun 20

Senior alert

Tid: 09:30 - 10:00

Plats: Galaxen, Ljungby lasarett

Introduktionsutbildning i Senior alert (Nationellt kvalitetsregister) för nyanställd vårdpersonal.

jun 20

Trycksårsprevention

Tid: 10:00 - 12:00

Plats: Galaxen, Ljungby lasarett

Utbildning för nyanställda undersköterskor och sjuksköterskor som deltar i regionens introduktionsutbildning.