Kalender vårdgivare

nov 21

Säker kommunikation - grundkurs för vårdpersonal

Tid: 08:00 - 12:00

Plats: KTC, Ljungby lasarett

För att öka patientsäkerheten ska vi bland annat använda oss av kommunikationsverktygen ISBAR och Check svar. Hur dessa används och hur vi hittar vägar till bättre kommunikation är en del av innehålle...

nov 25

Säker kateterisering och blåsövervakning

Tid: 09:30 - 12:00

Plats: KTC, CLV Växjö

All vårdpersonal som utför urinkatetersättning och blåsövervakning i Region Kronoberg.

nov 25

Säker kateterisering och blåsövervakning

Tid: 13:00 - 15:30

Plats: KTC, CLV Växjö

All vårdpersonal som utför urinkatetersättning och blåsövervakning i Region Kronoberg.

dec 11

proACT course/NEWS/MIG/ISBAR

Tid: 13:00 - 12 dec 17:00

Plats: KTC, CLV Växjö

proACT är en konceptutbildning avsedd att lära vårdpersonal att förutse, känna igen, förebygga och tidigt upptäcka en akut försämring hos en patient med hjälp av objektiva mått som poängskalor och und...