Kalender vårdgivare

mar 27

Säker kommunikation - grundkurs för vårdpersonal

Tid: 13:00 - 17:00

Plats: KTC, CLV Växjö

För att öka patientsäkerheten ska vi bland annat använda oss av kommunikationsverktygen ISBAR och Check svar. Hur dessa används och hur vi hittar vägar till bättre kommunikation är en del av innehålle...

apr 02

proACT course/NEWS/MIG/ISBAR

Tid: 08:00 - 16:30

Plats: KTC, Ljungby lasarett

proACT är en konceptutbildning avsedd att lära vårdpersonal att förutse, känna igen, förebygga och tidigt upptäcka en akut försämring hos en patient med hjälp av objektiva mått som poängskalor och und...

apr 08

Säker kommunikation - grundkurs för vårdpersonal

Tid: 13:00 - 17:00

Plats: KTC, CLV Växjö

För att öka patientsäkerheten ska vi bland annat använda oss av kommunikationsverktygen ISBAR och Check svar. Hur dessa används och hur vi hittar vägar till bättre kommunikation är en del av innehålle...

apr 11

Grundkurs i Säker Läkemedelshantering

Tid: 13:00 - 16:00

Plats: KTC, Centrallasarettet Växjö

Utbildningen belyser olika risker vid läkemedelshantering och målet är att därmed öka medvetenheten kring de faktorer och orsaker som bidrar till misstag vid läkemedelshantering.