Kalender vårdgivare

sep 05

Säker kommunikation - grundkurs för vårdpersonal

Tid: 08:00 - 12:00

Plats: KTC, CLV Växjö

För att öka patientsäkerheten ska vi bland annat använda oss av kommunikationsverktygen ISBAR och Check svar. Hur dessa används och hur vi hittar vägar till bättre kommunikation är en del av innehålle...

sep 12

Seminarium om kateterrelaterade urinvägsinfektioner

Tid: 13:00 - 16:30

Plats: Poseidon, Centrallasarettet Växjö

Hur kan man skydda patienter med urinkateter från att få urinvägsinfektion?

sep 18

proACT course/NEWS/MIG/ISBAR - primärvården

Tid: 08:00 - 16:30

Plats: Vårdcentralen Sländan, Ljungby

proACT är en konceptutbildning avsedd att lära vårdpersonal att förutse, känna igen, förebygga och tidigt upptäcka en akut försämring hos en patient med hjälp av objektiva mått som poängskalor och und...

sep 19

Säker kommunikation - grundkurs för vårdpersonal

Tid: 08:00 - 12:00

Plats: KTC, Ljungby lasarett

För att öka patientsäkerheten ska vi bland annat använda oss av kommunikationsverktygen ISBAR och Check svar. Hur dessa används och hur vi hittar vägar till bättre kommunikation är en del av innehålle...