Kalender vårdgivare

maj 29

Grundläggande utbildning i patientsäkerhet för semestervikarier

Tid: 08:00 - 12:15

Plats: Bolmen, Regionhuset Nygatan 20, Växjö

För semestervikarier inom hälso- och sjukvård i Region Kronoberg.

jun 10

Grundutbildning patientsäkerhet

Tid: 08:00 - 16:30

Plats: Sigridsalen, IOGT -NTO, Växjö

För nyanställd personal inom hälso- och sjukvård i Region Kronoberg.

jun 12

Senior alert

Tid: 09:30 - 10:00

Plats: Poseidon, CLV Växjö

Introduktionsutbildning i Senior alert (Nationellt kvalitetsregister) för nyanställd vårdpersonal.

jun 12

Trycksårsprevention

Tid: 10:00 - 12:00

Plats: Poseidon, CLV Växjö

Utbildning för nyanställda undersköterskor och sjuksköterskor som deltar i regionens introduktionsutbildning.