Säker kommunikation - grundkurs för vårdpersonal

För att öka patientsäkerheten ska vi bland annat använda oss av kommunikationsverktygen ISBAR och Check svar. Hur dessa används och hur vi hittar vägar till bättre kommunikation är en del av innehållet i kursen.

sep 05

Tid: 08:00 - 12:00

Plats: KTC, CLV Växjö

Anmälan görs via Anställningspaketet/startpaket, behörigheter, utrustning, passage och introduktion eller kontakta: Det här är en e-postadress

Senast uppdaterad: 3 maj 2019