Förändringsstopp IT-system under jul och nyår

Under perioden 17 december 2018 – 7 januari 2019 gäller förändringsstopp för alla IT-system inom Region Kronoberg. Syftet med stoppet är att kunna hålla en stabil drift under perioden.

dec 17

Viktiga säkerhetsuppdateringar och åtgärder i samband med incidenter eller ändringar med stark verksamhetspåverkan kan få dispens. Bedömning och beslut  hanteras av IT-driftchef.

Kontakt

Karl Langner

CTO IT-teknikchef

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 88 88, 0705-30 50 69

Senast uppdaterad: 7 november 2018